Bouwmanagementbureau voor realisatie hoofdlocatie VR Brabant-Noord – Aanbestedingsnieuws

Bouwmanagementbureau voor realisatie hoofdlocatie VR Brabant-Noord

Kaart: VRBN en Google Maps

De huisvestingsvisie van de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) , gaat uit van centralisering van kantoorwerkzaamheden. De visie gaat uit van één hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch en één nevenlocatie in de gemeente Landerd (post Zeeland), de overige brandweerposten zullen vooral als uitrukpost dienen. Naast kantoorwerkzaamheden zullen beide locaties ook dienen als werkplaats, logistiek centrum en opleidingslocatie. Hierbij staat bij de hoofdlocatie elkaar ontmoeten, verbinden en samenwerken aan veiligheid centraal. Dit wordt het “thuis” van de regio. Om dit te bewerkstelligen is het project huisvesting gestart, waar de ‘Realisatie Hoofdlocatie’ in ’s-Hertogenbosch deel van uit maakt. De realisatie van de nevenlocatie is een apart project en behoort derhalve niet tot de scope van deze opdracht.

Met betrekking tot de ‘Realisatie van de hoofdlocatie’ is de eerste fase, ‘oplevering Programma van Eisen’ (PVE), eind 2018 reeds afgerond. Dit document moet nog ge-update worden. Tevens is, ten behoeve van het realiseren van de hoofdlocatie, het pand en de grond, achter de kazerne en meldkamer aan de Plevierstraat aangekocht. De hoofdlocatie moet vóór 31-12-2023 in gebruik genomen zijn.
VRBN heeft besloten tot vernieuwbouw van de hooflocatie in ’s-Hertogenbosch. De hoofdlocatie moet ongeveer 200 medewerkers kunnen huisvesten. Dit is exclusief de medewerkers van de 24-uursdienst en de vrijwilligers van post ’s-Hertogenbosch. De hoofdlocatie voorziet in ondergenoemde functionaliteiten:

  • Kazerne 24-uurs dienst en vrijwilligers;
  • Steunpunt voor de organisatie met de navolgende functies; een logistiek centrum, een ademluchtwerkplaats, een autowerkplaats, elektronicawerkplaats en een kledingwasruimte;
  • Instructie-, en buitenruimten voor vakbekwaam blijven en worden (oefenen, trainen en getest worden);
  • Vergaderruimtes en werkplekken voor medewerkers;
  • Eten, sporten en ontspannen.

Conform het huidige, nog niet gefinetunede, PvE is in totaal circa 9.836 m2 nodig. Om alle benodigde voorzieningen op het terrein te realiseren, zoals parkeerplaatsen, fietsenstalling, oefenplaats, opslagruimten en dergelijke, is circa 8.050 m2 benodigd.

De hoofdlocatie wordt gerealiseerd op het huidige terrein van de brandweerkazerne ’s-Hertogenbosch aan de Vogelstraat, waar ook andere veiligheidsdiensten gehuisvest zijn, en het aangekochte terrein aan de Plevierstraat (zie onderstaand plaatje). Daarbij is het wenselijk beide locaties met elkaar te verbinden. Eén van de mogelijkheden is het betrekken/overnemen van de tussenliggende straat (De Plevierstraat). Hierover moet met de gemeente ’s-Hertogenbosch nader overleg gepleegd worden. Het is nog niet bekend of en zo ja, waar nieuwbouw plaatsvindt en welke gebouwdelen van de huidige brandweerlocatie gerenoveerd, verbouwd en/of gehandhaafd blijven.

VRBN is op zoek naar een Opdrachtnemer voor het uitvoeren van bouwmanagement bij de realisatie van de hoofdlocatie t.b.v. de veiligheidsregio Brabant-Noord. Er wordt gezocht naar een bouwmanagementbureau dat in staat is VRBN te ontzorgen en professioneel te begeleiden vanaf de voorbereidingsfase tot en met de oplevering / nazorg. Een verdere doorvertaling van het Programma van Eisen
(PvE) en het uitwerken hiervan in één of meerdere scenario’s maakt deel uit van de opdracht.
Concreet wordt dit bureau gevraagd om het gehele proces te coördineren en te begeleiden.  Zaken die niet expliciet genoemd worden in de documenten maar die logischer wijze wel tot de werkzaamheden behoren zijn onderdeel van deze opdracht.

Bron: Tenderned 2 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191638

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *