Bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw Thijssehuis – Gemeente Texel – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw Thijssehuis – Gemeente Texel

Impressie: © Gemeente Texel

Het project, geïnitieerd door de Gemeente Texel, zal huisvesting bieden aan 3 stichtingen; Jongerenorganisatie Young4Ever, Jongerenorganisatie Young4Ever, Kunstenschool Artex die zich hebben verenigd in Stichting Thijssehuis.

Artex, KopGroep Bibliotheken en Young4Ever willen samen in de nieuwe huisvesting laagdrempelig hun sociaal-culturele bijdrage leveren voor Texel, voor Texelaars, maar ook voor bezoekers van het eiland. Sociaal-culturele competenties zijn onmisbaar om volwaardig deel te kunnen nemen aan de moderne samenleving. Het is een belangrijke bijdrage aan het borgen van de leefbaarheid op Texel en daarmee het behouden van een volwaardige woonomgeving op het eiland. De gezamenlijke huisvesting is voor de drie instellingen ondersteunend aan dit doel en ‘up to date’ huisvesting draagt bij aan de toekomstbestendigheid van Artex, Young4Ever en de KopGroep Bibliotheken. Voor de huisvesting van deze nieuwe formule wordt door de drie instellingen voor het model van een Sociaal-cultureel huis gekozen. Waar een Centrum voor de Kunsten en/of Cultuur uitgaat van de huisvesting van verschillende culturele instellingen en activiteiten en de onderlinge samenhang en versterking daartussen, gaat het bij een sociaal cultureel huis in de eerste plaats om de mensen. In dit huis komen mensen die elkaar ontmoeten, die kennis met elkaar maken, die samen beleven en ontwikkelen.

Na sloop van het schoolgebouw (Thijsseschool) op de huidige locatie zal het nieuw te realiseren Thijssehuis een belangrijke stedenbouwkundige rol gaan vervullen. Liggend midden op de as: Den Burg Centrum en de nu in uitvoering zijnde Basisschool met naastliggende middelbare school en sporthal. Het Thijssehuis ligt direct aan de IJsbaan waar een belangrijke publieke- / culturele ruimte wordt voorzien en daarmee een sterke interactie met kan hebben met het Thijssehuis. De ligging aan de vijver, hoek Keesomlaan en Elemert biedt ook veel kansen om het Thijssehuis tot een mooi en bijzonder gebouw te ontwikkelen. De huidige situatie is een bouwrijp bouwvlak omhult door omliggend bestaande te behouden bomen en bestaand groen. De omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening is verleend.

De primaire doelstelling is het realiseren van een gebouw op een locatie die aansluit bij de wensen en eisen van de gebruikers en die past bij de lange termijn ambities van de gemeente Texel.

De doelstellingen van het project zijn daarom ook:

  • Het realiseren van de nieuwe huisvesting voor de drie gebruikers.
  • Realisatie van een bouwoppervlak van 2485 m2 BVO.
  • Realisatie van de nieuwbouw binnen budget.
  • Realisatie van een energie neutraal gebouw.
  • Realisatie van een haalbaar, toekomstbestendig en onderhoudsarm t.b.v. risicobeheersing op de lange termijn.
  • Realisatie van een flexibel gebouw m.b.t. functioneel gebruik. Dit t.b.v. risicobeheersing op de lange termijn.

Tot de opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:

  • De bouwkundige werkzaamheden zoals beschreven in het bestek;
  • De coördinatie met de nevenaannemers waaronder de E en W installateur.
  • De terreininrichting.

De uitvoering van de bouw kan starten vanaf 1 september 2023. Tussentijds kan de bouwvoorbereiding plaatsvinden. De geplande oplevering is september 2024. De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij is een aannemingsovereenkomst. De aanbestedend dienst heeft gekozen voor een openbare procedure. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 5 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293624

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 april 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *