Bouwkundige adviesdiensten monumenten (Nationaal) Restauratiefonds – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige adviesdiensten monumenten (Nationaal) Restauratiefonds

Foto: ©restauratiefonds

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen gebruikmaken van laagrentende leningen van aanbestedende dienst. Om in aanmerking te komen voor zo’n type lening dienen de instandhoudingskosten te worden bepaald aan de hand van een verplicht te gebruiken begrotingsmodel. De
hoogte van de instandhoudingkosten vormt de grondslag voor de aanvraag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds. Eigenaren stellen (samen met architect, aannemer en/of monumentenwachter) een begroting op en leggen deze, ter controle, voor aan een door het Restauratiefonds geselecteerd bouwkundige bureau. Deze bureaus toetsen de instandhoudingskosten conform de leidraad subsidiabele instandhoudingskosten inzichtelijk en geven na goedkeuring een VIR verklaring af (Verklaring Instandhoudingskosten Rijksmonument) .
Deze verklaring heeft de eigenaar nodig voor het aanvragen van een Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek.

Deze opdracht betreft de selectie van deze gespecialiseerde bouwkundige adviesbureaus die de VIR verklaring afgeven in verband met een aanvraag Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek. De aanbestedende dienst wenst hiervoor 4 bureaus te selecteren die in aanmerking komen voor uitvoering van de nadere opdrachten. In 2019 waren dit in totaal 125 opdrachten, in in 2020 en later voorziet men 60 opdrachten per jaar gedurende de contractperiode.  De tendens is dat het Restauratiefonds meer zakelijke financieringen gaat verstrekken en minder hypotheken aan particulieren. Dit verkleint de verwachte aantallen, hetgeen met name te maken heeft met de Woonhuissubsidie die aangevraagd kan worden door particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonbestemming. Het jaar 2019 was een overgangsjaar, echter voor 2020 en verder worden lagere aantallen verwacht en hiermee ook een verlaging van de waarde van de opdrachten. Het Restauratiefonds verkent echter de mogelijkheden om door de bouwkundige bureaus naast de instandhoudingskosten tevens op den duur de verduurzamingskosten te laten vaststellen. Het aantal te verstrekken hypothecaire leningen voor deze kosten voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen is de afgelopen jaren steeds gestegen. Dit wordt gezien als een markt met veel potentieel.

De geselecteerde bouwkundige adviesbureau voeren de werkzaamheden uit conform navolgende tarieven:

  • Uurtarief: € 88,00– (incl. kantoorkosten en bijkomende kosten)
  • Reiskosten: € 0,19 per km excl. maximaal 4 uren te vergoeden reistijd.

Bij de nader te verstrekken opdrachten wordt dus niet geconcurreerd op de prijs. Op de website van aanbestedende dienst zal na gunning informatie worden verstrekt over de vier geselecteerde bureaus. Per bureau wordt objectieve en transparante informatie verstrekt over:
Geografisch verzorgingsgebied;
Specifieke kennisgebieden;
Doorlooptijden van de opdrachtuitvoering.
Bij de verdeling van de nadere opdracht wenst aanbestedende dienst geen administratieve lasten. De keuze welke inschrijver in aanmerking komt voor de uitvoering van een nadere opdracht wordt bepaald door de eigenaar, de aanbestedende dienst is niet betrokken bij dit selectieproces.
 De aanbestedende dienst heeft voor de beoordeling van de inschrijvingen een objectief en onafhankelijk
beoordelingsteam samengesteld. De namen van de leden van het beoordelingsteam zijn anoniem om elke vorm van externe beïnvloeding op de beoordeling te voorkomen.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=v2hcfSckq1A[/embedyt]

Bron: Tenderned 17 novemer 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211760

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *