Bouwkundig onderhoud gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundig onderhoud gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het voornemen vier raamovereenkomsten af te sluiten m.b.t. het bouwkundig onderhoud niet monumentaal in en aan panden van de gemeente. De werkzaamheden bestaan uit een vast deel en een optioneel deel.
Het vaste deel betreft het uitvoeren van preventief, correctief, curatief en planmatig onderhoud, aangevuld met werkzaamheden voortvloeiend uit Wet- en Regelgeving, zoals bijvoorbeeld Zorgplicht. Het voornoemde onderhoud betreft voornamelijk correctief onderhoud. De werkzaamheden van het vaste deel zullen vanuit een door Utrecht te onderhouden meerjarig onderhoudsplan, per jaar omgezet worden in een zogenaamd jaarplan, van waaruit de opdrachten aan de winnende opdrachtnemer zullen worden opgedragen. De gemeente heeft de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk geraamd, maar eerlijkheidshalve dient vermeld te worden dat niet alle informatie op orde is. Aan de raming zijn dan ook geen rechten te ontlenen.

Het optionele deel betreft bouwkundige werkzaamheden niet monumentaal, welke niet gezien kunnen worden als onderhoud, maar als zogenaamde mutaties, (kleine) projecten, e.d. in en aan de panden van de gemeente Utrecht. Deze worden, indien van toepassing, zelfstandig door andere afdelingen binnen de gemeente opgedragen, echter wel volgens de prijsstellingen, zoals door inschrijver wordt aangeboden over het vaste deel van deze aanbesteding in het prijzenblad. De diverse afdelingen binnen gemeente  bepalen zelfstandig gedurende de looptijd van de af te sluiten raamovereenkomsten of deze werkzaamheden worden
opgedragen of niet. Er zijn geen rechten aan deze optionele ramingen te ontlenen.

De gemeente heeft het bouwkundige onderhoud niet monumentaal in en aan panden van de gemeente verdeeld in vier
percelen. Deze percelen zijn opgebouwd uit zogenaamde portefeuilles. De panden binnen een portefeuille zijn divers van functie. Het betreft bijvoorbeeld theaters, poppodia, erfgoed panden, brandweerposten, kinderboerderijen, gemeentearchief, panden voor kunstenaars, bedrijfsverzamelgebouwen, scholen, MFA’s, etc. Tijdens de looptijd van de af te sluiten raamovereenkomsten kan het aantal panden in een portefeuille wijzigen. Er kunnen panden bij komen, maar ook afvallen.

Perceel 1, momenteel 56 panden
• Vastgoed MFA (Multi Functionele Accommodatie)
• Onderwijs
• Vastgoed Onderwijs
• Onderwijs-MFA (Multi Functionele Accommodatie)
Perceel 2, momenteel 133 panden
• Sport Binnen
• Sport Buiten
• Sport Zwembaden
• Vastgoed Welzijn
• Maatschappelijke Ondersteuning
• Vastgoed Zorg
• Volksgezondheid Zorg
Perceel 3, momenteel 119 panden
• Stadhuis (incl. kelder)
• Gemeentelijke Huisvesting
• Stadsbedrijven
• Stadsbedrijven Borg
• Vastgoed Veiligheid
• Vastgoed Overig
• Stadskantoor
• Stedelijke Ontwikkeling
Perceel 4, momenteel 167 panden
• Vastgoed Cultuur (excl. Tivoli Vredenburg en SSU (Stadsschouwburg Utrecht)
• Vastgoed Erfgoed
• Tivoli Vredenburg
• Stadsschouwburg Utrecht
• Fiets
• Auto

De gemeente Utrecht is van plan om per perceel één raamovereenkomst aan één inschrijver te gunnen. De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van twee jaar en kunnen twee keer worden verlengd
voor een periode van één jaar. Aan inschrijvers kan voor slechts één van de vier percelen de raamovereenkomst (voorlopig) worden gegund. Indien een inschrijver voor meerdere percelen de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, zal wanneer zij in aanmerking komt voor (voorlopige) gunning voor meerdere percelen het in te vullen “voorkeur percelen” document doorslaggevend zijn. Voor het andere perceel zal dan de eerstopvolgende (niet uitgesloten inschrijver) de (voorlopige) gunning krijgen. De gemeente gunt de raamovereenkomsten voor de afzonderlijke percelen aan de inschrijver(s) die de economisch meest voordelige inschrijving(en) hebben ingediend, waarbij de gemeente naast de prijs ook kwalitatieve & kwantitatieve aspecten zal beoordelen.

Bron: Tenderned maandag 28 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317955

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *