Beveiligings- en receptiedienstverlening Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Beveiligings- en receptiedienstverlening Veenendaal

Foto: Pixabay.com

Het contract met de huidige opdrachtnemer voor beveiligings- en receptiedienstverlening,
surveillancewerkzaamheden en alarmopvolging, dat de gemeente Veenendaal heeft, loopt af . De gemeente Veenendaal heeft ook in de toekomst behoefte aan beveiligings- en receptiedienstverlening. Daarnaast is dit moment aangegrepen om diverse beveiligingsdiensten die in het verleden separaat werden ingekocht waar nodig te herstructureren en onder te brengen in een nieuw af te sluiten raamovereenkomst.

Met de te sluiten raamovereenkomst naar aanleiding van deze aanbesteding dienen de volgende doelstellingen te worden behaald:
• Kwalitatief hoogstaande beveiligings- en receptiedienstverlening;
• Kwalitatief hoogstaande surveillancewerkzaamheden en alarmopvolging.

De scope omvat:
• Beveiligings- en receptiedienstverlening voor binnen het gemeentehuis;
• Surveillancewerkzaamheden op afroepbasis;
• Alarmopvolging voor diverse locaties.

Voor alarmmeldingen geldt dat de gemeente hiervoor een contract heeft met derden. Dit betekent in de praktijk dat deze derden contact opnemen met de opdrachtnemer die de opdracht gegund krijgt. De opdrachtnemer neemt de melding van derden aan en zet de benodigde acties uit. Veenendaal heeft geen afnameverplichting onder de raamovereenkomst.

Gemeente Veenendaal behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst extra uren voor een receptionist af te nemen ten behoeve van raadsvergaderingen. Deze extra uren omvatten het assistentie verlenen aan een facilitair medewerker en het verrichten van hand- en spandiensten – zoals maar niet uitsluitend maken van kopieën van documenten, tafels en bordjes klaarzetten en het aanwezig zijn,  onder meer voor vragen – rondom de voorbereiding en begeleiding van raadsvergaderingen. Indien dit het geval is, zal de receptionist naar verwachting worden ingezet vanaf 16.00 uur t/m ca. 22.30 uur. Over het algemeen is sprake van maximaal twaalf  raadsvergaderingen per jaar. Veenendaal behoudt zich daarnaast het recht voor om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst alarmmeldingen toe te voegen aan de scope.

De gemeente Veenendaal houdt op 29 juni 2022 13.00 uur een schouw bij het gemeentehuis met bijbehorende parkeergarage aan Raadhuisplein 1, Veenendaal. Doel van deze schouw is om potentiële inschrijvers een indruk te geven van het gemeentehuis met bijbehorende parkeergarage door middel van een rondleiding. Het aantal personen per inschrijver is beperkt tot maximaal twee personen. U dient zich uiterlijk op 24 juni 2022 17.00 uur aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned voor de schouw en de naam/namen van de persoon/personen die namens uw organisatie aanwezig is/zijn bij de schouw te vermelden. Aan de mondeling gegeven antwoorden tijdens de schouw kunnen geen rechten worden ontleend. Inschrijver dient eventuele vragen dan ook via de vragenmodule van Tenderned te stellen. De
antwoorden worden in een Nota van Inlichtingen op Tenderned gepubliceerd. De antwoorden in de Nota van Inlichtingen zijn bindend.

Door het sluiten van een raamovereenkomst met één inschrijver beoogt de gemeente de komende periode voorzien te zijn van beveiligings- en receptiedienstverlening, surveillancewerkzaamheden en alarmopvolging. De raamovereenkomst dient in te gaan op 1 februari 2023 en heeft een vaste looptijd van drie jaar. Na deze periode kan de opdrachtgever de raamovereenkomst verlengen met maximaal eenmaal één jaar. Indien de gemeente besluit de raamovereenkomst voort te zetten dan is de opdrachtnemer (eenzijdig) verplicht mee te werken aan verlenging. De aanbesteding geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012. Gelet op de verwachte uitgaven gedurende de contractperiode wordt gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. Indien de aanbesteder besluit over te gaan tot gunning, wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Bron: Tenderned zondag 5 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263443

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *