Besloten Busvervoer Stichting Wellant – Aanbestedingsnieuws

Besloten Busvervoer Stichting Wellant

Foto: Pixabay.com

Aanbestedende dienst Wellant is de grootste groene onderwijsinstelling in Nederland. Met 27 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellant biedt vmbo onderwijs en mbo opleidingen. Dit doen ze met circa 1.400 medewerkers voor  zo’n 13.000 leerlingen. Daarnaast verzorgt Wellant cursussen en trainingen. Wellant wordt geleid door een College van Bestuur (CvB) als bevoegd gezag welke onder toezicht staat van een Raad van Toezicht (RvT).

De betekenis van ‘groen’ is behoorlijk veranderd. Groen is een manier van leven geworden: een mentaliteit, een inspirerende manier van denken. Groen is vervlochten geraakt met alle aspecten van onze samenleving. Het nieuwe ‘groene denken’ heeft Wellant ook veranderd, gevormd. Het is een mentaliteit die Wellant graag wil stimuleren en uitdragen. Groen denken volgens Wellant is duurzaam en innovatief maar zeker ook economisch relevant: winstgevend dus. Het nieuwe groene denken komt stap voor stap terug in de bedrijfsvoering en het onderwijs van Wellant.

Door middel van een aanbesteding wil Wellant één leverancier selecteren, die de dienstverlening kan leveren met betrekking tot besloten busvervoer. Deze diensten bestaan uit:

Dienst 1; Busvervoer t.b.v. een dagreis;
Dit betreft busvervoer voor leerlingen en/of studenten vanuit alle Wellantlocaties t.b.v. een dagreis. Een voorbeeld hiervan zijn:
a. van en naar een enkel adres in Nederland,
b. van en naar meerdere adressen in Nederland;
c. van en naar een enkel adres binnen Europa;
d. van en naar meerdere adressen binnen Europa;
e. regelen van toegangskaarten/reisbescheiden.

Wachttijden mogen door de busmaatschappij worden opgevuld met andere reizen. Hiervoor geldt uitstappen van de (laatste) passagier(s). De aanvang en beëindiging vindt op dezelfde kalenderdag plaats.

Dienst 2; Busvervoer t.b.v. pendeldienst;
Een pendeldienst is busvervoer met een continue karakter. De bus rijdt een route voor een bepaald aantal uren met of zonder vertrektijden tussendoor. Dit soort vervoer wordt ingezet bij open dagen om leerlingen en ouders te vervoeren of het vervoer van leerlingen met docent voor themaklassen op een externe locatie.

Dienst 3; Busvervoer voor leerlingen (uit Vijfheerenlanden).
Het betreft hier het vervoeren van momenteel 34 leerlingen vanuit diverse vaste opstapplaatsen met een rittijd van maximaal 1 uur gedurende schoolweken, naar school en in de middag terug naar opstapplaats. In schooljaar 2019/2020 zijn er 25 leerlingen met een jaarabonnement en 9 met een winterabonnement (vanaf na de herfstvakantie tot 1 april). In de ochtend en in de middag rijden er 2 ritten, maar afhankelijk van rooster en aanwezige leerlingen kunnen er in de middag 3 ritten gevraagd worden. Hierover vind dagelijks afstemming tussen inschrijver en medewerker van de locatie Ottoland plaats. Voor deze reis geldt dat de reis aanvangt met het instappen van (de eerste) passagier(s) en eindigt bij het uitstappen van de (laatste) passagier(s) op school en andersom.

Momenteel heeft Wellant een gemiddelde jaarlijkse omzetwaarde voor de 3 diensten van circa €365.000,- ex/BTW. De genoemde omzet, gecombineerd met de looptijd van de raamovereenkomst, geven een globale indicatie van de omvang van de diensten.

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met daarna voor Wellant tweemaal de optie om de raamovereenkomst met een periode van één jaar eenzijdig onder de zelfde condities te verlengen. De verwachte ingangsdatum van het contract is juni 2020. Voor dienst 3 zal de startdatum vallen op de eerste lesdag (31 augustus) van schooljaar 2020/2021.

Bron: Tenderned 13 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187453

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *