Aanbesteding Schoonmaakmiddelen stopgezet i.v.m. foutje – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Schoonmaakmiddelen stopgezet i.v.m. foutje

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Foto: Pixabay.com

De gemeente Utrecht is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot schoonmaakmiddelen en -materialen én advies/training omtrent het gebruik van middelen en materialen op locaties waar medewerkers zelf schoonmaken. Het betreft met name gemeentelijke sportaccommodaties, zwembaden, wasstraten/wasplaatsen en kleine kantoorlocaties. Hiertoe had Utrecht een aanbesteding uitgeschreven.

De gemeente Utrecht heeft besloten om deze aanbesteding in te trekken vanwege een fout in de procedure. Op basis van vragen in de nota van inlichtingen heeft de gemeente op 3 januari 2020 het prijsinvulformulier nogmaals herzien. Door deze wijzigingen is er een onregelmatigheid ontstaan in de formule zoals deze is opgenomen in het prijsinvulformulier. Deze onregelmatigheid is geconstateerd door Utrecht bij opening van de (prijzen-)kluis en controle van de ingediende prijsinvulformulieren. Door deze onregelmatigheid in de formule zijn de ingediende fictieve inschrijfsommen niet vergelijkbaar. Dit is niet te herstellen zonder het wijzigen van de ingediende prijsinvulformulieren. De gemeente ziet zich daarom genoodzaakt om de aanbesteding in te trekken.

( De onregelmatigheid betrof de geconcentreerde hoeveelheden van schoonmaakmiddelen versus de klaar voor gebruik dosering.)

De gemeente zal op korte termijn overgaan tot heraanbesteding van deze opdracht. Hiertoe zal zij op korte termijn deze aanbesteding inhoudelijk ongewijzigd opnieuw publiceren. Alleen de planning, de nota van inlichtingen en het prijsinvulformulier zullen herzien worden. De overige documenten zullen ongewijzigd blijven.

Bron: Tenderned 13 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187446

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *