Bepakking veiligheidsregio Groningen gegund aan Hobrand – Aanbestedingsnieuws

Bepakking veiligheidsregio Groningen gegund aan Hobrand

Foto: H&M

Doel van deze aanbesteding was te komen tot een raamovereenkomst met één Inschrijver voor de levering van de Bepakking. Onder bepakking moet worden verstaan hetgeen is opgenomen in de Branchevoorschrift Standaard bepakking Brandweervoertuigen. De inschrijver moest  een interne catalogus/webshop aanbieden met alle artikelen die zijn opgenomen in het branchevoorschrift standaard bepakking brandweervoertuigen, behoudens een aantal door Groningen gespecificeerde artikelen die niet hoeven te worden aangeboden.

Er waren 3 inschrijvers op deze opdracht die uiteindelijk naar Hobrand Algebra BV in Tiel is gegaan.

Voor de nieuwsgierigen onder ons die geen ingewijden zijn maar wel willen weten wat er allemaal in zo’n brandweervoertuig wordt meegesleept hierbij een link naar het branche voorschrift. https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170216-BwNL-Branchevoorschrift-Standaardbepakking-brandweervoertuigen-v6.pdf

Heel wat zul u zeggen en dat zijn we roerend met u eens. Ons viel vooral op de doordachtheid van een en ander zelfs 2 paar eenvoudige teenslippers maat 42 en 46 worden meegenomen evenals een pakje papieren zakdoekjes, dit naast natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid meer voorspelbaar materiaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *