Rotterdam plaatst aanbesteding voor reconstructie Hoofdweg fase 2 Zuidplas – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam plaatst aanbesteding voor reconstructie Hoofdweg fase 2 Zuidplas

Foto: Zuidplas.nl

De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Hoofdweg fase 2 Zuidplas. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het tracé tussen de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel en de Britse Zoom. De werkzaamheden zullen bestaan uit het verwijderen en aanbrengen van zowel elementenverhardingen als asfaltverhardingen en wegfundaties, het verrichten van grondwerk, het verwijderen en aanbrengen van riolering, verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting en het aanbrengen van beplanting.

De waarde van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen bedraagt ongeveer € 150.000,- exclusief BTW.

Fase 1: Capelle aan de IJssel
De eerste fase betreft de verbreding en kruising in het deel van de gemeente Capelle aan den IJssel. De Hoofdweg wordt verbreed naar 2 x 2 rijstroken tot aan de gemeentegrens en de kruising Akelijbaan wordt aangepast met verkeerslichten. Deze fase zal starten vanaf begin 2019. De geplande oplevering van deze fase is april 2019.

Fase 2: Nieuwerkerk aan den IJssel
De tweede fase, het wegvak vanaf de gemeentegrens van Capelle aan den IJssel tot aan de kruising Hoofdweg met de Laan van Avant-Garde, wordt tegelijk met fase 1 opgestart. Vanaf begin 2019 zullen de voorbereidende werkzaamheden plaats vinden: De bomen binnen het plangebied worden gekapt. Na het kappen van de bomen wordt er in de bermen op de locaties waar de nieuwe inritten en bypasses moeten komen, voorbelasting (zandpakket) aangebracht. De werkzaamheden aan de weg zelf zullen starten vanaf mei 2019. De oplevering van de tweede fase staat gepland op eind 2019.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *