Beheer en onderhoud E+W Haagse markten – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud E+W Haagse markten

Foto: dehaagsemarkt.nl

De gemeente Den Haag heeft een aantal markten ingesteld. Verreweg de meest bekende en grootste daarvan is de Haagse Markt. De Haagse markt is een van de grotere openlucht markten van Europa. Het gehele marktterrein is in 2014/2015 fysiek heringericht, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Na de herinrichting bestaat de markt uit ruim 500 standplaatsen waarvan het grootste deel voorzien is van een afsluitbare opslagunit. Daarin kunnen marktondernemers hun waren opslaan en verkopen. Deze units worden met huurovereenkomsten langdurig verhuurd en zijn – afhankelijk van het type marktondernemer en handelswaar – voorzien van allerlei voorzieningen. Inmiddels is de markt al een aantal jaren volop in bedrijf. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met of en hoe de installatietechnische voorzieningen functioneren en is, in beperkte mate, de installatie aangepast of uitgebreid.
De wijk- en themamarkten in Den Haag maken bijna allemaal gebruik van een eigen stroomvoorziening. In de afgelopen drie jaar is de gemeente bezig om de installaties om te bouwen tot slimme stroomvoorzieningen waar de marktondernemers naar afgenomen verbruik direct afrekenen.
Daarvoor maakt de gemeente gebruik van Markstroom met deels vaste en mobiele verdeelinstallaties. Om deze installaties op de Haagse en de wijk- en themamarkten in bedrijf te houden is efficiënt, effectief en accuraat onderhoud essentieel. Daarmee zijn de ondernemers verzekerd van een bestendig functionerende installatie tegen acceptabele kosten. De gemeente Den Haag wil met deze aanbesteding een partij aantrekken die ervoor zorgt dat de keuringen van de gebruikte elektrische installaties volgens de geldende eisen uitgevoerd worden. Daarnaast wil de gemeente een partij aantrekken die de eventueel optredende storingen in de installaties snel en efficiënt èn tegen een scherpe prijs verhelpt en zodoende de impact van een storing voor de gebruikers van de installaties zo beperkt mogelijk houdt.

De opdracht omvat de volgende Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige onderdelen:
1. De bestaande elektrische installaties, waaronder de distributievoorziening van krachtstroom, netstroom, algemene aarding en middenspanning op de Haagse Markt én de wijk- en themamarkten. Belangrijk onderdeel van de elektrische installaties zijn de elektrakasten / putten (zowel boven- als ondergrondse kasten) op de Haagse Markt en wijk- en themamarkten.  Daarnaast is er een aantal mobiele distributievoorzieningen voor de wijkmarkten die onder deze opdracht vallen.
2. De (openbare) verlichtingsinstallatie op de Haagse Markt.
3. Het camerabewakingssysteem van de Haagse Markt.
4. De bestaande omroepinstallatie op de Haagse Markt.
5. De bedrade internetvoorziening op de Haagse Markt. Het signaal wordt door een derde partij geleverd en valt buiten deze aanbesteding.
6. De bestaande distributievoorziening van leidingwater (inclusief watermeters) op de Haagse Markt.
7. De bestaande distributievoorziening van aardgas (inclusief gasmeters) op de Haagse Markt.

De aanbesteder, de gemeente Den Haag is voornemens om de Inschrijver met de winnende inschrijving, de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving op basis van Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding, de opdracht te gunnen. De inschrijvers worden via TenderNed geïnformeerd over de voorgenomen gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned 26 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198818;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *