Bedrijfswagens Raalte – Aanbestedingsnieuws

Bedrijfswagens Raalte

Foto: Pexels.com

De opdrachtgever de gemeente Raalte is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van chassis-cabine voertuigen, gesloten bestelwagens en lichte vrachtwagens. Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in 7
percelen. Elk perceel zal afzonderlijk worden gegund aan een inschrijver. Voor perceel 1 geldt dat dit perceel is onderverdeeld in onderdeel 1a en onderdeel 1b. U dient voor beide onderdelen in te schrijven. Inschrijver op 1 onderdeel is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Opdrachtgever heeft tevens de keuze gemaakt voor toepassing van 7 afzonderlijke percelen, omdat op deze wijze een maximale mededinging ontstaat voor de inschrijvers en de concurrentie niet beperkt wordt. Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om de 7 percelen in één aanbesteding te publiceren omdat de kosten (aanbestedingskosten en apparaatskosten) voor de opdrachtgever hierdoor geminimaliseerd worden.
Het is toegestaan om op één, of meerdere of op alle percelen in te schrijven. Het is toegestaan om meerdere keren op één perceel in te schrijven (maximaal 3 inschrijvingen per perceel).

De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst(en) is 24 maanden en kan twee maal met een jaar verlengd worden.

Een raamcontract bij perceel 1 en 5 kan Aanbestedingsnieuws nog wel bevatten, maar waarom een raamovereenkomst met een totale looptijd van 4 jaar nodig is bij de levering van 1 wagen  is een raadsel, als je verwacht dat er per perceel een leverancier wordt gekozen.

Bron: Tenderned 25 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188387;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *