Bax: optierecht ook later in te roepen – Aanbestedingsnieuws

Bax: optierecht ook later in te roepen

Als een contract een optionele koop bevat, kan dat later worden ingeroepen. Dat volgt, volgens advocaat Bax van Barents Krans, uit een recent gepubliceerd vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2018:1795).

In het contract van de gemeentelijke samenwerking Dimpact uit 2011 zat een optieregeling voor Burgerzaken Modules opgenomen in een contract voor de modernisering van de GBA. Daarvoor heeft de gemeente via Dimpact een aanbesteding met PinkRoccade afgesloten. Dat wordt pas in 2018 alsnog aangewend voor de aanschaf van een proefversie van de BZM van PinkRoccade, (Zie de letterlijke tekst van de optieregeling in de uitspraak in overweging 2.6)

Centric komt daartegen in bezwaar. Centric heeft met de gemeente Enschede een overeenkomst gesloten voor beheer en onderhoud van het burgerzakensysteem van Centric, Key2Burgerzaken. Centric levert dit burgerzakensysteem als onderdeel van de backoffice aan de gemeente. De markt is voor 97% verdeeld tussen Centrix en PinkRoccade, een kleine fractie werkt met Procura.

Deze applicatie moet het burgerzakensysteem van Centric vervangen. Centric was niet betrokken bij de modernisering van de GBA (dat later Operatie BRP genoemd werd) . Centric heeft zijn eigen softwareoplossing ontwikkeld: Key2Burgerzaken, dat veel gemeenten gebruiken om de gegevens van burgers te administreren. De voorzieningenrechter concludeert:

Wat de kale database betreft heeft de gemeente gemotiveerd betwist dat het om een burgerzakensysteem gaat. De omstandigheid dat de kale database in verbinding met de BZM, waarvan de afname onder de aanbesteding van 2011 valt, kennelijk in de plaats komt van het burgerzakensysteem van Centric en de proeftest die is gedraaid, zijn onvoldoende om tot de door Centric aangedragen conclusie te komen dat het om een burgerzakensysteem gaat, ten aanzien waarvan een aanbesteding moet plaatsvinden. Voorts heeft Centric onvol-doende onderbouwd dat de kale database die geleverd gaat worden de drempelwaarde voor een aanbesteding overtreft.

Advocaat Bax concludeert daaruit onder meer dat het opmerkelijk is dat de optie zo veel later wordt ingeroepen.

 Voor de vraag of voor een optie alsnog een aanbestedingsprocedure moet worden gehouden, lijkt dus uitsluitend relevant (1) of de optie voldoende duidelijk en ondubbelzinnig is aanbesteed (art. 2.163c, lid 2 Aw) en (2) of de optie op het juiste moment en de juiste wijze is ingeroepen.

Bron: BarentsKrans, 22 juni 2018.Zie ook

©Capelle 2018

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:1795

https://www.pinkroccadelocalgovernment.nl/beleidsterreinen/publiekszaken/burgerzaken/

https://www.centric.eu/NL/Default/Branches/Lokale-overheid/Wat-is-de-relatie-van-Centric-met-Operatie-BRP

 

Artikel 2.163c

1
Een overheidsopdracht kan zonder nieuwe aanbestedingsprocedure als bedoeld in deel 2 van deze wet worden gewijzigd indien de wijziging, ongeacht de geldelijke waarde ervan, in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken is opgenomen in duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausules, waaronder prijsherzieningsclausules of opties.
2
Herzieningsclausules als bedoeld in het eerste lid:
a.omschrijven de omvang en de aard van mogelijke wijzigingen of opties,
b.omschrijven de voorwaarden waaronder deze kunnen worden gebruikt, en
c.voorzien niet in wijzigingen of opties die de algemene aard van de opdracht kunnen veranderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *