Bam en Katwijk tekenen realisatieovereenkomst nieuwbouw gemeentehuis – Aanbestedingsnieuws

Bam en Katwijk tekenen realisatieovereenkomst nieuwbouw gemeentehuis

Woensdag 4 december ondertekenden wethouder R. Nagtegaal namens gemeente Katwijk en regiodirecteur M.F.R. de Jonge namens BAM Bouw en Techniek de realisatieovereenkomst voor de verbouwing van het gemeentehuis van Katwijk. Dat is een expressionistisch rijksmonument uit 1932 van de Rotterdamse architecten Hooykaas en Lockhorst, met wandschilderingen en glas-in-lood ramen van Paul Blom.

©RichardKw 2013
Viz. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentehuis_van_Katwijk#/media/Bestand:Gemeentehuis_Katwijk2.JPG

Een aanbesteding daartoe werd in augustus 2018 gepubliceerd en zou vanaf 3 december 2018 aanvangen. Toen de Raad in 2016 instemde met de verbouwing, sprak men nog van ingebruikname in december 2017.

Met de aannemers is al een bouwteamovereenkomst gesloten. Met de architect en adviseurs
zijn reeds eerder door de Gemeente Katwijk overeenkomsten op basis van DNR 2011, gesloten.  In de aanbesteding was een afstandsverklaring opgenomen, zodat de gemeente ook nog van de opdrachtnemer af zou kunnen, als sprake was van een te grote budgetoverschrijding. Daar is met een bouwteam een behoorlijk risico op omdat je algauw in een sunk costs dilemma terecht komt.

Dat bleek ook het geval. De raming van BAM, die 27 juni 2018 de opdracht al gegund kreeg, was fors hoger dan door de gemeente voorzien. Op 1 januari 2017 had de raad voor het totale project 4,5 miljoen uitgetrokken. Tegelijkertijd liep de huur van het huidige pand af. Diverse partijen in de gemeenteraad hebben zich mede daardoor genoodzaakt gevoeld akkoord te gaan op 26 september 2019 met een verruiming van het budget tegen een extra investering van € 1.664.626. In totaal dus 6,1 miljoen voor de renovatie van het gemeentehuis.

Het CDA, Durf en de SGP hebben daar op 26 september 2019 wel vragen over gesteld maar waren in vertrouwelijke sessies het er al over eens, met het duurder uitvallen. Alle andere opties waarmee binnen budget werd gebleven, waren eigenlijk geen optie. De heer Drinkwaard van het CDA van Katwijk stelde daarbij dat later nog eens moet worden onderzocht of een bouwteam wel de meest kosteneffectieve manier is van aanbesteden, ten opzichte van een meervoudig onderhandse aanbesteding. (Red. AN: Nee natuurlijk niet.) De VVD was niet tevreden met de meerkosten, er was maar een beetje van afgeknabbeld. Geen van de goedkopere alternatieven was attractief. De VVD heeft daar namens A.J.H. Stegmann “grommend en boos ermee ingestemd”.

Nou, zo is Aanbestedingsnieuws niet getrouwd. Aanbestedingsnieuws hoopt dan maar dat het daarbij blijft. Wat ga je doen als BAM later nog meer beren op de weg ziet, met een andere projectpartner in zee en fluiten naar je centen? Zeggen dat ze toch maar moeten bouwen ook al stort het zakie dan in? En aan wie ligt het dan? Aan de architect of de bouwer. En dat is dan nog eens gevoegd op de druk die al op de ketel zit. Het project is al met al wel wat later, maar daarmee niet minder nodig. In Katwijk zaten de ambtenaren op 3 locaties verspreid. Deze decentrale huisvesting van teams en afdelingen draagt niet bij aan een goede samenwerking en een efficiënte dienstverlening. Het gebouw moest natuurlijk ook helemaal zijn aangepast op Het Nieuwe Werken. Het samenbrengen van de gemeentelijke diensten onder één dak zorgt naast de gewenste kwaliteit voor inwoners ook voor een structurele bezuiniging op de totale huisvestingskosten van de gemeente van circa € 400.000 per jaar. Maar met zo’n gebrekkige onderhandelingspositie ben je dat structurele voordeel algauw weer kwijt.

De gemeente Katwijk en BAM hebben binnen een bouwteam gezocht naar bezuinigingen en optimalisaties op het gebied van bouwkunde, installaties en bouwstromen (minder faseringen). De uitkomst van dit proces is dat de gemeente en BAM er in geslaagd zijn om binnen de gestelde kaders te blijven die in februari van dit jaar door de gemeenteraad zijn gesteld, zo vermeldt het persbericht van BAM. Maar dat is dus binnen de extra gestelde kaders in september 2019, in februari was er nog een heel ander bedrag gereserveerd. In de Tender wordt niet vermeld voor hoeveel het gemeentehuis is gegund. Dat roept de vraag op, of de gestelde €4,5 miljoen al bij de aanbesteding gesneuveld is, of pas een maand later.

De eerste bouwwerkzaamheden bestaan uit het tijdelijk verplaatsen van de klantenbalies naar de receptie in de centrale hal en de alternatieve publieksentree aan de Willem de Zwijgerlaan. Tijdens deze aanpassingen blijven de huidige balies voor bezoekers zolang toegankelijk. Met de overige werkzaamheden in het gebouw start de aannemer naar verwachting op 30 maart 2020. Aanbestedingsnieuws is benieuwd of het daarbij blijft.  “BAM start de verbouwing in februari 2020 met geringe bouwkundige werkzaamheden in het monumentale deel van het gebouw.”, vermeldde het persbericht onheilspellend.

We kunnen het ontwerp van Architecten_Lab, dat de B-vleugel uitbreidt en in elk geval niet de bedoeling heeft het monument aan te tasten, nog nader bekijken op https://architectenlab.nl/project/gemeentehuis-katwijk/ gebaseerd op “graspollen in een open duinlandschap”.

Het EIB zegt over de Bouwteam

Bouwteams, relatief vaak in gebruik bij commerciële opdrachtgevers, kennen weinig uitloop. Wel hebben ze relatief vaak kostenoverschrijding. Vermoedelijk komt dit doordat concurrentie al in een vroeg stadium wordt uitgeschakeld en de exacte kostenbegroting pas wordt vastgesteld als de aannemer al is gekozen.

 

Zie ook:

https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2019/12/verbouwing-gemeentehuis-start-februari-2020?position=4&list=lcwCD4XxsiYWYP5E-R6MZFrrOuBth7eQK_Leh64ckUc

 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/06/bouwteam-krijgt-modern-jasje-geen-snufjes-wel-solide-basis-101273334

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/1999/04/bouwteam-als-het-nodig-is-en-met-wederzijds-respect-101136499

 

Zie eerder:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3879005/Fors-duurdere-verbouwing-gemeentehuis-Katwijk-start-begin-2020

 

Over de Bouwteam Overeenkomst:

Aanbesteden met bouwteam en plafondbedrag

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2012/02/bepalende-factoren-voor-slagen-bouwteam-101158207

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *