Arrestantenvoeding Politie – Aanbestedingsnieuws

Arrestantenvoeding Politie

Foto: Pixabay.com

De Politie heeft vanuit haar kerntaak ‘rechtshandhaving’ de plicht om te zorgen voor de personen die ingesloten worden op locatie van de Politie. Zoals in artikel 26 van de ambtsinstructie voor de Politie is beschreven dient de korpschef voorzieningen te treffen opdat de ingeslotene in ieder geval beschikt over: slaapgelegenheid, eten en drinken in overeenstemming met medische en levensbeschouwelijke of godsdienstige eisen, sanitair, de noodzakelijke medische zorg en informatie over de gang van zaken in het cellencomplex. De behoefte aan eten en drinken ten behoeve van ingeslotenen blijft voortbestaan zolang de
Politie verantwoordelijk blijft voor de zorg van door haar ingesloten personen op locatie van de Politie. De duur dat een ingeslotene op locatie van de Politie verblijft, bedraagt maximaal 3 dagen. De huidige overeenkomst voor deze behoefte loopt af per 1 juli 2022. De Politie zet de opdracht daarom opnieuw in de markt, zodat ook na 1 juli 2022 in deze behoefte kan worden
voorzien.

Tot de scope van de opdracht behoren:

Kant- en klare 1- persoonsmaaltijden die door de medewerker van de Politie na opwarming in een magnetron en/of oven
verstrekt worden aan de ingeslotene. Het assortiment warme maaltijden bestaat uit een “standaard” assortiment en een “speciaal” assortiment.

Broodmaaltijd bestaande uit brood en beleg. De broodmaaltijd bestaat uit twee boterhammen (boterhammen per 2
verpakt) die na ontdooiing door de medewerker van de Politie verstrekt wordt aan de ingeslotene.

Drinken dat door de medewerkers van de Politie bij de maaltijd wordt uitgeschonken voor de ingeslotene.

Rookwaren. Verstrekking van rookwaren vindt plaats op gezette tijden in de daartoe aangewezen ruimten. Beheersmatige en veiligheidsoverwegingen evenals de gemoedstoestand van een ingeslotene liggen ten grondslag aan ingenomen standpunt. Eenheden beslissen zelf of rookwaren worden verstrekt aan ingeslotenen.

(NDR. Net goed zult u zeggen, maar van iemand die ten onrechte op instigatie van een burgemeester (met ongetwijfeld persoonlijke motieven)  is vastgezet hebben wij vernomen dat het zeer,zeer karig is. Raar ook, dat je na de opgewarmde prak geconsumeerd te hebben, geen tandenborstel krijgt. Die is voor de ochtend gereserveerd, vóór de broodmaaltijd uit. Neen, veel meer dan het bekende “water en brood”is het niet. )

Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteit van de maaltijden, de continuïteit in de levering en het aansluiten van de maaltijden op de
verschillende behoeften van belang zijn. Het eten en drinken is van grote invloed op hoe de zorg en de bejegening door de medewerkers van de Politie door de ingeslotenen wordt ervaren.

De geschatte opdrachtwaarde bedraagt jaarlijks ongeveer €1.000.000,- inclusief BTW. Het aantal te bestellen maaltijden is afhankelijk van het aantal ingeslotenen. Inschrijvingen op een gedeelte van de opdracht zijn ongeldig en worden uitgesloten van
verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure. D
e Politie is van plan over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van vier jaar, zonder optionele verlenging. De verwachte ingangsdatum is 1 juli 2022.

De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (35% / 65%). De door inschrijver gedane uitwerking van de gunningscriteria maakt onderdeel uit van de inschrijving en daarmee van de door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht te verrichten prestaties.

Bron: Tenderned woensdag 8 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246111

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *