Architectenselectie ROER College Schöndeln – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie ROER College Schöndeln

Foto: © SOML

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft als opdrachtgever het voornemen een nieuwe onderwijsomgeving voor het ROER College Schöndeln te realiseren. In een kleinschalige context worden meerdere gebouwen in het prachtige landgoed Schöndeln gerealiseerd wat moet leiden tot een prachtige campus. Het ROER College Schöndeln is een school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor vwo (atheneum/gymnasium), havo, vmbo-t, daarbinnen opererend als cultuurprofielschool en technasium. Een groot deel van de bestaande huisvesting van het ROER College Schöndeln is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van modern onderwijs. Het bestaande hoofdgebouw zal met de komst van de nieuwbouw gefaseerd worden gesloopt, wel wordt gevraagd om de aanwezige kunst in de nieuwbouw te integreren. Met het starten van het initiatief tot de
vervangende nieuwbouw voor de locatie Heinsbergerweg gaat de school werken aan haar eigen toekomst; een toekomst waarbij de leeromgeving recht doet aan de onderwijsvisie van de school en aan de sterke positie die zij met haar onderscheidend aanbod inneemt in Roermond. De nieuwbouw zal plaatsvinden op het huidige terrein. Bij de realisatie van de nieuwbouw treedt het schoolbestuur (SOML) op als bouwheer. De opgave is een onderwijsgebouw voor in totaal 1.400 leerlingen. Dit vertaalt zich in een ruimtebehoefte van 7.895 m2 (bvo) excl. twee reeds bestaande gebouwen die ook in de nieuwe situatie behouden blijven. In verband met de fluctuatie van leerlingenaantallen dient er bij de nieuwbouw rekening te worden gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen van extra lokalen wegens groei. De nieuwbouw dient een energieneutraal gebouw te zijn (ENG). Na afronding van de selectie van het ontwerpteam, zullen de ontwerpwerkzaamheden starten. Streven is om eind 2025 het gebouw op te leveren.

De werkzaamheden voor deze opdracht omvatten het architectonisch en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp. De adviseurs voor de overige werkzaamheden, waaronder installatietechnisch ontwerp, constructief ontwerp en bouwfysisch ontwerp, zullen separaat door middel van een meervoudig onderhandse procedure aanbesteed worden. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen. In ontwerpteamverband wordt dit Programma van Eisen uitgewerkt tot bestekstukken. Vanaf het Voorlopig Ontwerp zal dit gebeuren in een klassieke bouwteamorganisatie vorm. Het ontwerpteam maakt bij uitvoering van de opdracht gebruik van BIM. De architect heeft daarbij een coördinerende taak. Gegadigden dienen zich voor de gehele opdracht in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van de opdracht.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure. Aanmelding geschiedt enkel en alleen door indiening via Bricsys van het aanmeldingsformulier, aangevuld met de annexen die op gegadigde van toepassing zijn.

Bron: Tenderned vrijdag 16 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282620

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *