Architectenselectie Nieuwbouw IKC Chaam – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie Nieuwbouw IKC Chaam

Voor het maken ontwerpen van het nieuwbouw kindcentrum Chaam is de aanbestedende dienst, ABG Alphen, op  zoek naar een architect. De omvang van het nieuwbouw kindcentrum Chaam is circa 5000 m2 BVO. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij minimaal de onderstaande werkzaamheden gaat uitvoeren:

het vervaardigen van:
• Een Voorlopig Ontwerp;
• Een Definitief Ontwerp;
• Een technisch ontwerp (Bestek en -tekeningen);
• Tekeningen en berekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning;
• Uitvoeringstekeningen voor de uitvoerende partij(en);
• Tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik;
• De nodige overlegmomenten met de opdrachtgever.
• Verder verwachten wij van de architect ten tijde van de uitvoering dat deze bouwvergaderingen en werkbesprekingen bezoekt en waar nodig maatvoeringen en alternatieven beoordeelt.
• Ten tijde van de uitvoering bezoekt de architect bouwvergaderingen

illustratie: pixabay.com
In het kindcentrum worden gerealiseerd voor de volgende functies; twee scholen, een kinderdagopvang, GGD (consultatiebureau), sportzaal en mogelijkerwijs ook een (school)bibliotheek. Recent is daar tevens de bestuurszetel van de gemeente Alphen-Chaam aan toegevoegd.
De omvang van de bibliotheekfunctie wordt op dit moment nader vormgeven. Voor de selectiefase kan worden uitgegaan van de hierboven beschreven functies.
\
De inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend maar aan wie de opdracht niet wordt gegund, ontvangen na afloop van de bezwaartermijn een vergoeding van € 2.500, — exclusief BTW. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund ontvangt geen inschrijvingsvergoeding. Dit wordt
nader uitgewerkt in de gunningsleidraad.
Bron: TenderNed, 9 juni 2023 (Verschijning TN 11/6) en selectieleidraad
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300485/documenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *