Architectenselectie brandweerkazernes Altena – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie brandweerkazernes Altena

Foto: Pixabay,com

De gemeente Altena  is voornemens om in totaal drie brandweerkazernes te realiseren, waarvan er één komt te staan in Dussen, één in Hank en één in Almkerk. De hoofdgebruikers van de brandweerkazernes is de regionale brandweer, Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De gemeente Altena stelt een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen op. In het hierop volgend ontwerpproces is een duidelijke rol weggelegd voor een architect die zorg draagt voor de bouwkundige, installatietechnische en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden.

De gemeente Altena is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van de vrijwillige brandweer in de kernen. De vrijwillige brandweer functioneert onder aansturing van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De huidige brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank voldoen niet meer aan de hedendaagse bouwkundige en Arbo technische eisen. Het project omvat de voorbereiding en realisatie van nieuwe
brandweerkazernes, incl. buitenruimte, in en voor de kernen Almkerk, Dussen en Hank van de gemeente Altena. Uitgangspunt is een compact, functioneel ontwerp in 2 bouwlagen wat zoveel mogelijk op de drie locaties kan worden toegepast. Het definitief ontwerp hangt per locatie af van de specifieke situatie (maatwerk). Uit oogpunt van een efficiënte besteding van overheidsgeld is gekozen voor een aanbesteding in 1 tender.

De brandweerkorpsen van Almkerk, Dussen en Hank bestaan ieder uit 18 vrijwilligers en er moet rekening worden gehouden met de stalling van 2 uitrukvoertuigen. Na de realisatie blijft het gebouw in eigendom van de gemeente Altena, waarbij de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de exploitatielasten. Daarnaast vindt de opdrachtgever het van groot belang dat het een gebouw van en voor de gebruikers is. Hieruit vloeit voort dat de gebruiker een prominente rol vervult in het ontwerpproces en bij de selectie van de architect. Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzen in
het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht.

Bron: Tenderned 30 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176522

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *