Herbestemming museumpand Venlo – Aanbestedingsnieuws

Herbestemming museumpand Venlo

In november 2017 heeft het museum van Bommel van Dam het pand aan de Deken van Oppensingel

Foto: Google Streetview

verlaten. Het museum verhuist naar het tegenover gelegen voormalige hoofdpostkantoor Keulse Poort. Het voormalige museumpand is tijdelijk gebruikt door de Universiteit Maastricht en is per 1 augustus 2019 weer beschikbaar gekomen. Het pand maakt onderdeel uit van het Venloos collectief geheugen. Behoud en herinvulling is daarom het uitgangspunt. Gezocht wordt naar een nieuwe passende bestemming voor deze locatie.

Het pand is gelegen aan de rand van het grootste park van de binnenstad. Aan de zuidkant van het pand ligt het Limburgs museum. De ruime belangstelling voor dit bijzondere pand op deze prominente locatie, vraagt om een zorgvuldig en transparant proces. Enkel een “bord in
de tuin” volstaat niet. De initiatiefnemer dient na een eventueel vergunning- en verbouwingstraject, zo snel mogelijk zijn of haar intrek nemen en deuren openen. De nieuwe functies in het gebouw dienen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het gebied. De intrinsieke kwaliteit van het initiatief en/of de toegevoegde waarde voor de stad is hierbij het eerste ijkpunt. Er zijn een aantal eisen en wensen geformuleerd waaraan
de initiatieven minimaal moeten voldoen. Naast de kwalitatieve aspecten wordt ook het bod voor de aankoop van het pand meegewogen. Een beoordelingsteam zal aan de hand van een afgewogen oordeel het college adviseren om te komen tot een besluit voor gunning van de opdracht.

Het pand biedt ruime mogelijkheden om één of meerdere nieuwe gebruikers te huisvesten. Initiatiefnemers mogen ook samenwerken en een gezamenlijk een plan indienen. Tijdens de schouw, wordt de mogelijkheid geboden voor partijen, die een eventuele samenwerking zoeken, elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Het pand met ondergrond is gelegen aan de Deken van Oppensingel 4-6.

Het kunstwerk van Tajiri dat aan de voorzijde van het museum staat maakt géén onderdeel uit van de opdracht. Het kunstwerk krijgt een andere bestemming en zal derhalve door de gemeente verplaatst worden.

Onder een gedeelte van het voormalige museumpand ligt een atoomschuilkelder van de KPN. De gemeente heeft hiervoor een opstalrecht verleend aan de KPN. Deze atoomschuilkelder is bouwkundig en functioneel volledig zelfstandig en is geen onderdeel van de opdracht. Mocht in de toekomst een vraag komen naar een mogelijke nieuwe bestemming voor de atoomschuilkelder, zal de gemeente de gegunde partij als eerste te
benaderen voor de koop en herinvulling van de onderliggende atoomschuilkelder, op het moment dat verkoop hiervan aan de orde zou zijn.

Besloten is om een schouw te organiseren zodat geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen het pand te bezichtigen. De schouw vindt plaats op maandagavond 14 oktober 2019, 18:00-21:00. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Bron: Tenderned 29 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/176322

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *