Architect uitbreiding Alberdingk Thijm College Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Architect uitbreiding Alberdingk Thijm College Hilversum

ATC Hilversum
De locatie aan het Laapersveld. Foto: Google Streetview

De aanbesteder Alberdingk Thijm Scholen biedt primair en voortgezet onderwijs in het Gooi. Het gaat om de uitbreiding van het schoolgebouw (met 3.805 m2) en het vervangen en uitbreiden van de gymcapaciteit (van drie naar vier zalen). De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het contracteren van een architect die voorziet in een passend ontwerp, bouwbegeleiding en directievoering ten behoeve van de uitbreiding van het ATC. De omvang van de opdracht is naar schatting €750.000,- inclusief btw. De opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
– opstellen van een structuurontwerp;
– opstellen van een Voorlopig ontwerp;
– opstellen van een Definitief ontwerp;
– opstellen van een uitvoeringsgereed ontwerp;
– de inzet van benodigde adviseurs;
– voorzien in bouwbegeleiding;
– voorzien in directievoering. 

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst voor uitvoering van de gehele opdracht. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de opdracht na iedere in het prijzenblad onderscheiden fase te beëindigen. Het resultaat van de afgeronde fasen kan door opdrachtgever onbeperkt en zonder vergoeding van kosten aan opdrachtnemer gebruikt worden om de uitbreiding verder te ontwerpen en te realiseren. Na afronding van iedere fase worden de samenwerking, het totstandkomingsproces en het resultaat van de fase geëvalueerd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door opdrachtgever genoemde aandachtspunten in de evaluatie worden door opdrachtnemer aantoonbaar meegenomen in de volgende fasen van de opdracht.

Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van AT Scholen is een openbare procedure gestart. De reden daarvoor is dat in de huidige markt relatief weinig inschrijvers zich zullen melden. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

 De inschrijvers krijgen op 31 maart 2022 de mogelijkheid voor een schouw op locatie. Inschrijvers melden zich hiervoor uiterlijk aan op 29 maart 2022, 12:00 uur via post@inkoopmeesters.nl. Nadere informatie vindt u in de uitnodiging van de schouw. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven antwoorden tijdens de schouw. Wilt u gegeven informatie gebruiken in uw inschrijving? Stel dan een vraag in de Nota van Inlichtingen om de informatie te laten bevestigen. Locatie van de schouw: Laapersveld 9, Hilversum. 

Ten tijde van het schrijven van dit artikel waren nog niet alle documenten on-line beschikbaar. 

Bron: Tenderned woensdag 23 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256607

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *