Architect ontwerp uitbreiding campus Den Haag (V&D Spui) UvL – Aanbestedingsnieuws

Architect ontwerp uitbreiding campus Den Haag (V&D Spui) UvL

Nieuwe locatie Campus Den Haag. Universiteit van Leiden

De zeven faculteiten van de universiteit Leiden bevinden zich in Leiden én Den Haag. Momenteel bestaat Campus Den Haag uit vijf gebouwen in de Haagse binnenstad waar zowel bachelor- als masteropleidingen op het gebied van recht, politiek en bestuur worden aangeboden. Vanwege toenemende studentenaantallen zal Campus Den Haag worden uitgebreid met een vestiging in Den Haag. Het betreft herbestemming van een monumentaal bestaand pand waarin onderwijsruimten (collegezalen en zelfstudieplekken), kantoren, en ruimte voor ondersteunende dienstverlening ondergebracht worden. Hiertoe dient het pand bouwkundig en installatietechnisch aangepast te worden. Momenteel is de Universiteit Leiden nog in gesprek over de definitieve uitbreidingslocatie van de vestiging. De details van de exacte locatie worden pas bekendgemaakt zodra de onderhandelingen succesvol zijn afgerond. Desalniettemin kunnen geïnteresseerde architecten(bureaus) deelnemen aan de selectieprocedure voor het onderhavige project. De totale omvang van de uitbreidingslocatie bedraagt ca. 14.000 m2 bvo, verdeeld over meerdere verdiepingen.  

Het object van aanbesteding betreft het uitwerken / ontwerpen van het Schetsontwerp en casco+ ontwerp van het architectonisch inbouwpakket en interieur van de nieuwe uitbreidingslocatie van de Universiteit Leiden – Campus Den Haag in de fasen VO (Voorlopig ontwerp / Voorontwerp) tot en met Gebruik/Exploitatie conform de taakbeschrijving, gebaseerd op
DNR-STB 2014. Voor deze opdracht dient er te worden samengewerkt met de architect, de aannemer en de eigenaar van
het gebouw. Het Schets Ontwerp en het Casco+ ontwerp dienen als basis voor de opdracht en dienen in samenwerking met
de architect en aannemer verder te worden uitgewerkt. Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn daarom van groot belang.
De ontwerpopdracht zal gefaseerd worden verleend. De Universiteit Leiden zal t.z.t. nader bepalen op welke wijze en op
welk moment de uitvoeringsopdracht(en) aanbesteed zullen worden. Het laten participeren van uitvoerende partijen bij het
afronden van het ontwerp (in de DO- en/of TO-fase) is daarbij bijvoorbeeld een mogelijkheid (bouwteam of Engineer &
Build). De Universiteit Leiden behoudt zich het recht voor om de ontwerpopdracht hierop aan te passen.
Verder dient het ontwerp conform het BIM-protocol van de Universiteit Leiden te worden uitgewerkt.
Informatie met betrekking tot (en eventuele wijzigingen van) het object van aanbesteding wordt tijdig bekend gemaakt.

De aanbesteding voor deze architectuuropdracht geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure conform de
Aanbestedingswet 2012. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV).
 Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de in deze selectieleidraad gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan vijf zullen de vijf meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria.

Bron: Tenderned vrijdag 19 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256152

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *