Architect nieuwbouw brandweerkazerne Leudal – Aanbestedingsnieuws

Architect nieuwbouw brandweerkazerne Leudal

Foto: Pixabay,com

Deze aanbesteding van VR Limburg-Noord omvat de architectonische werkzaamheden voor het project nieuwbouw brandweerkazerne Leudal. De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een niet-openbare Europese procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. Een selectiefase en een gunningsfase. In fase 1 (selectiefase) mogen gegadigden zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 (gunningsfase) worden de geselecteerde partijen uitgenodigd om een inschrijving te doen. Voor fase 2 wordt een gunningsleidraad beschikbaar gesteld aan de geselecteerde partijen. Van de opdrachtnemer wordt uiteindelijk verwacht dat hij in interactie met de opdrachtgever in een ontwerpteam bijdraagt aan de uitwerking van het project binnen de beschikbare kaders. De te bouwen kazerne heeft een oppervlakte van ca 700 m2 BVO. De bouwkosten voor de kazerne zijn geraamd op ca. €2.000.000,-  inclusief terrein, exclusief BTW.

De ontwerpopdracht bevat integraal de volgende onderdelen:

 • Architectonisch (incl. interieur en terrein) en bouwkundig ontwerp;
 • Voorlopig ontwerp (VO); Definitief ontwerp(DO);Vergunningsaanvraag;
 • Ruimtelijk ontwerp;
 • Constructief ontwerp;
 • Installatietech­nische ontwerp;
 • Kostenraming/ begroting;
 • Bestek;
 • Terreinontwerp;
 • Duurzaamheidsadvies (GPR methode);
 • Bouwfysica geluid/ akoestiek en brandveiligheid;
 • Integraal ontwerpmanagement, waaronder het sturen, coördinatie en bewaken van het project proces.
 • en VG-plan ontwerpfase;

De opdracht wordt uitgevoerd in fasen, in iedere fase van het ontwerp (Voorlopig, Definitief én Uitvoering) moet in een kostenraming/ -begroting aangetoond worden dat de kosten binnen het budget vallen. Naast de bovengenoemde onderdelen, behoort de esthetische begeleiding van de bouw tot de opdracht. Mochten er deeladviezen nodig zijn in de uitvoering van de bouw, worden deze in aparte opdrachten uitgevraagd. Met deze procedure is Aanbesteder op zoek naar een architect met een ontwerpteam. De voorgenomen startdatum voor de uitgevraagde werkzaamheden ligt in het tweede kwartaal van 2024.

Bron: Tenderned woensdag 3 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321710

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 4 januari 2024

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *