Applicatiebeheer en doorontwikkeling Debat Direct – Aanbestedingsnieuws

Applicatiebeheer en doorontwikkeling Debat Direct

Foto: © DebatDirect

In de Tweede Kamer worden onderwerpen besproken en nieuwe wetten gemaakt die ons allemaal aangaan. De debatten zijn openbaar, maar lang niet iedereen is in de gelegenheid om op de tribune plaats te nemen. Om de debatten voor iedereen
toegankelijk te maken heeft de Tweede Kamer een app ontwikkeld: Debat Direct (https://www.tweedekamer.nl/debat-direct). Deze gratis app toont de vergaderingen live op je smartphone of tablet: iOS en Android.  In beeld verschijnt vervolgens de naam en partij van de spreker, zodat het debat niet alleen zichtbaar maar ook begrijpelijk wordt. Aanvullende informatie zoals stukken, profielen van de Kamerleden en ministers en een plattegrond van de zaal: het zit er allemaal in.
Voor een indruk van de werking van de Debat Direct App wordt geadviseerd om deze te installeren en zelf te proberen op vergaderdagen. Debat Direct is ook als responsive web applicatie beschikbaar op http://debatdirect.tweedekamer.nl.
Debat Direct biedt onder andere de volgende functies:
 Vergaderagenda van de openbare vergaderingen van de Tweede Kamer;
 Live & on demand: Kijken wanneer het u uitkomt;
 Audio modus: Luister naar het debat terwijl uw smartphone of tablet in stand-by modus staat;
 Notificaties: Mis geen moment;
 Stemmingen: Stemmingsuitslag in één oogopslag;
 Delen: Deel eenvoudig stemmingsuitslagen, spreekmomenten of hele debatten;
 Stukken: Raadpleeg actuele stukken bij een vergadering, parlementaire enquêtes en onderzoeken.
De aanvangstijd van een plenaire vergadering staat meestal vast. De eindtijd van een vergadering is afhankelijk van de agenda en staat meestal niet vast.

De opdracht bestaat uit:
1. hosting, ondersteuning en applicatiebeheer van de Debat Direct omgeving;
2. de projectuitvoering voor de (door)ontwikkeling van Debat Direct;
3. de inrichting en migratie van Debat Direct op basis van de huidige architectuurplaat naar de (nieuwe) omgeving (Azure of vergelijkbaar aan) van opdrachtnemer.

Op basis van een nauwkeurige schatting gebaseerd op de huidige afname, en rekening houdend met de ontwikkelingen die DVR nu verwacht en die de afname in de komende jaren zouden kunnen beïnvloeden, verwacht de Tweede Kamer dat de waarde van de opdracht circa €3.300.000,- exclusief btw zal zijn, gerekend over de gehele looptijd van de overeenkomst, met een verdeling over hosting, ondersteuning en applicatiebeheer van de Debat Direct omgeving (60%) en de projectuitvoering voor de (door)ontwikkeling van Debat Direct (40%). Met name politieke, budgettaire, bestuurlijke en/of organisatorische ontwikkelingen binnen de Tweede Kamer kunnen echter van invloed zijn op de (omvang van de) opdracht. De daadwerkelijke afname kan daardoor (enigszins) afwijken. In verband daarmee stelt de Tweede Kamer de maximale waarde van de overeenkomst vast op €3.500.000,- exclusief btw.

De Tweede Kamer hanteert de Europese openbare aanbestedingsprocedure. De Tweede Kamer beoogt een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor ‘Applicatiebeheer en doorontwikkeling Debat Direct’. De Overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar, met een optionele verlenging van tweemaal twaalf maanden en zal naar verwachting ingaan op 16 januari 2023. De opdracht mag uitsluitend worden uitgevoerd door een onderneming die geen Russische betrokkenheid heeft (теперь жаль). De Tweede Kamer beoordeelt de inschrijvingen op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  Het gunningscriterium betreft de wensen van de Tweede Kamer. Naarmate de inschrijver daaraan beter tegemoetkomt door middel van zijn inschrijving, ontvangt hij meer punten voor zijn inschrijving. Op basis van de punten per inschrijving vindt rangschikking van de inschrijvingen plaats.

Bron: Tenderned donderdag 8 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271551

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *