Amsterdam gaat in samenwerking met GVB uitstootvrije bussen inzetten – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam gaat in samenwerking met GVB uitstootvrije bussen inzetten

Amsterdam stapt de komende jaren gefaseerd over op volledig uitstootvrije bussen. Dat heeft het GVB via een persbericht bekend gemaakt. De elektrische bussen zijn niet alleen schoner, maar ook stiller en comfortabeler. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met GVB en de Vervoerregio Amsterdam onderzocht welk systeem uitstootvrije bussen het beste bij Amsterdam past en bovendien betaalbaar is. Dit onderzoek heeft zich toegespitst op vier druk bereden buslijnen in de stad (lijn 18, 22, 40 en 48) die rijden in gebieden waar de luchtkwaliteit het meest moet worden verbeterd.

Bron:Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_Muni_Flyer_Trolley_Bus_5208.jpg

Het onderzoek laat zien dat twee systemen inpasbaar en financieel haalbaar lijken: Opportunity Charging (OC) en In Motion Charging (IMC): respectievelijk bussen die laden bij eindpunt van een lijn, of bussen die al rijdend laden. Op korte termijn vervangt GVB 28 bussen. Het streven is om dit direct volledig uitstootvrije bussen te laten zijn. Nader onderzoek naar de beide systemen moet uitsluitsel geven over de mogelijke inpassing in en de impact op de openbare ruimte. Deze studie zal bepalend zijn voor de soort uitstootvrijebussen die in Amsterdam in 2020 zullen rijden. Dit najaar zullen GVB, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam daarover een besluit nemen.

“We willen schonere lucht voor Amsterdammers, daarom zijn we stevige stappen aan het zetten. Het instellen van de milieuzone voor bestelauto’s sinds 1 januari en de milieuzone voor brom- en snorfietsen per januari 2018 bijvoorbeeld”, aldus wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid).“Het uitstootvrij maken van het openbaar vervoer hoort daar ook bij. Al deze stappen samen gaan zorgen voor gezondere lucht.”

IMC is een doorontwikkeling van een bestaand en technisch succesvol uitstootvrij openbaar vervoersysteem: trolley. Waar de huidige trolley een volledig dekkend netwerk van bovenleiding vereist (evenals de tram) heeft een bus met IMC slechts op delen van de route bovenleiding nodig om de batterijen op te laden. In Amsterdam kan daar waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van het bestaande trambovenleidingensysteem. De rest van de route (minstens de helft) wordt op de batterijen gereden: een stil, schoon en modern systeem. San Francisco en enkele Duitse steden hebben reeds ervaring met IMC.

Voor de Opportunity Charging techniek worden bij of in de nabijheid van een eindpunt van een buslijn meerdere laadinrichtingen gemaakt. Voor deze oplaadpunten is extra ruimte nodig.
Door de beperkte capaciteit van de batterijen, moeten de bussen met enige regelmaat worden bijgeladen. Het opladen kost tijd, en dat betekent dat er meer bussen per lijn nodig zijn om de huidige dienstregeling te kunnen rijden.

In 2015 kondigde het college van B&W aan om in 2025 te gaan voor een volledige vervanging van het GVB-wagenpark naar zero emissie bussen. Belangrijk doel is de verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringing van de CO₂-uitstoot. Hiervoor zetten gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB een volgende stap in het verduurzamen van het OV.

Bron: Amsterdam 27 juli 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *