Afwegingskader ICT opdrachten verschenen – Aanbestedingsnieuws

Afwegingskader ICT opdrachten verschenen

Laatst geupdate op december 21, 2020 door redactie

Staatssecretaris (en plaatsvervangend Minister bij Afwezigheid van Ollongren) Knops van Binnenlandse Zaken heeft een brief verstuurd naar de Tweede Kamer met daarin als bijlage het toegezegde afwegingskader voor ICT Opdrachten. Daarin staat grof gezegd hoe inkopers van de overheid bij de inkoop van ICT te werk moeten gaan.

De vraag die alle leveranciers op hun lippen brandt, is natuurlijk hoe hard er nu wordt vastgehouden aan de eis van open source software. De betekenis van “pas toe of leg uit” wordt heel postmodern uitgelegd. Bij gelijke geschiktheid moet de voorkeur worden gegeven aan open source. Hoe zwaar ligt dat nu? Dat hangt allemaal af van de omstandigheden van het geval blijkens het afwegingskader.

‘Pas toe of leg uit’ betekent dus in de praktijk dat de opdrachtgever vooraf eerst bepaalt (al dan niet op aanraden van de inkoopadviseur) welke standaarden nu precies gebruikt moeten worden in het beoogde ICTproduct of dienst. Valt de aanschaf onder een of meer toepassingsgebieden zoals die voorkomen op de ‘pas toe of leg uit’ lijst? Het beantwoorden van deze vraag hangt
af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Het afwegingskader waarschuwt verder nog om kritisch te zijn op nationale veiligheidsbelangen, het belang van marktconsultaties

De brief (dus niet het afwegingskader) vermeldt verder over het afwegingskader:

 

Het Afwegingskader ICT opdrachten is destijds tot stand gekomen naar aanleiding van de Commissie Elias en heeft als doel het Rijk te ondersteunen op het gebied van aanbestedingen bij projecten met een ICT-component van ten minste 5 miljoen euro. Dit voorliggende geactualiseerde kader helpt opdrachtgevers en inkopers, die betrokken zijn bij een ICT aanbesteding, een keuze te maken voor het vormgeven van de dialoog met het bedrijfsleven en de wijze van aanbesteden. Tevens worden relevante ontwikkelingen benoemd binnen de ICT inkoop van de rijksoverheid. Verschillende instrumenten zijn op een rij gezet, die door opdrachtgevers in projecten kunnen worden benut.

De verzameling goede voorbeelden op het gebied van softwareontwikkeling draagt bij aan kennisdeling en -opbouw binnen het Rijk. Dit vermindert ook sommige vormen van leveranciersafhankelijkheid en het versterkt de positie van het Rijk op het gebied van softwareontwikkeling.

Bron: Kamerstukken II 2020/21, 26643, nr. 728

Juridisch zijn zulke schema’s altijd interessant want dat houdt een beleidskeuze in die kan afwijken van de wet in een concreet geval over een aanbesteding zou zeggen, toch tenminste volgens de kort gedingrechter. Het is daarmee ook maar niet alleen interessant voor ICT-overheidsinkopers.

©Binnenlandse Zaken 2020

Gelieve voor een scherper plaatje het onderstaande document aan te klikken

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25005&did=2020D52486

Afwegingskader_ICT_opdrachten  (mirror)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *