Afvalverwerking Afvalzorg Deponie B.V – Aanbestedingsnieuws

Afvalverwerking Afvalzorg Deponie B.V

Afvalzorg locatie Lelystad. Foto: Google Streetview.

Afvalzorg is een belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt. Met ruim 100 medewerkers zorgt zij voor opslag, recycling en storten van afval. Afvalzorg is gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en in het ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Samen met partners ontwikkelen ze innovatieve technieken om afval nuttig toe te passen. Afvalzorg exploiteert stortlocaties met oog voor de toekomst.  Afvalzorg bestaat uit meerdere entiteiten, waarvan Afvalzorg Deponie als een van die entiteiten aanbestedingsplichtig is.

De opdracht is de inzet van materieel en personeel voor de uitvoering van logistieke en civieltechnische werkzaamheden met betrekking tot de verwerking van afvalstoffen en/of grondstromen. Hierbij gaat het om het verwerken van stortafval door de inzet van materieel en personeel op twee locaties van de Aanbestedende dienst, namelijk Wieringermeer te Hollands Kroon en Zeeasterweg te Lelystad.

Locatie Wieringermeer (Hollands Kroon). De op huurbasis inzet van materieel, indien van toepassing inclusief bedienend personeel:
• 1 x 1800 uur: Rupskraan 30 Tons (incl. 2000L sloten- dieplepelbak en palletvork)
• 1 x 1800 uur: Shovel 14 Tons (incl. 2500L dichte- open- puinbak, palletvork, rubberflap en rijplatenhaak;
• 1 x 100 uur Bulldozer min 125 KW voorzien van deelbaar schuifblad (Incl. 3D GPS besturing) gebruik i.c.m. locatie
Zeeasterweg;
• 12 maanden: Mobiele bandenwasinstallatie;
• 6 maanden: Lichtmast (3x);
• 12 maanden: Vervoermiddel 4 x 4 met 4 zitplaatsen ten behoeve van transport naar machines;
• 12 maanden: Mobiele dubbelwandige brandstoftank t.b.v. aftanken eigen machines.

Locatie Zeeasterweg (Lelystad). De op huurbasis inzet van materiaal, indien van toepassing inclusief bedienend personeel:
• 1 x 2000 uur: Rupskraan 30 Tons (incl. 3D GPS besturing / 2000L slotendieplepelbak en palletvork);
• 1 x 200 uur: Rupskraan 30 Tons (incl. 2000L sloten- dieplepelbak en palletvork);
• 1 x 1400 uur: Shovel 19 Tons (incl. weegsysteem 3000L dichte- openpuinbak, palletvork en rubberflap en rijplatenhaak;
• 1 x 1400 uur: Bulldozer min 125 KW voorzien van deelbaar schuifblad (Incl. 3D GPS besturing) gebruik i.c.m. locatie
Wieringermeer;
• 1 x 600 uur: Tractor met waterwagen 8m3 en voorzien van rolbezem (stofbestrijding en schoonhouden wegen op de stortplaats);
• 6 maanden: Lichtmast (4x) incl. aggregaat;
• 12 maanden: Vervoermiddel 4 x 4 met 4 zitplaatsen ten behoeve van transport naar machines;
• 12 maanden: Mobiele dubbelwandige brandstoftank t.b.v. aftanken eigen machines

Voor beide locaties:
• 80 uur per jaar: Op afroep beschikbaar binnen 72 uur extra mobiele bandenwasinstallatie;
• 80 uur per jaar: Op afroep beschikbaar binnen 24 uur inzetbaar, Deco unit;
• Managementrapportage t.b.v. onder andere filterregistratie, brandstofverbruik en CO2- en stikstofuitstoot.

De raming van de opdracht bedraagt €1.100.000,- exclusief btw per jaar. De aanbestedende dienst wenst één opdrachtnemer te contracteren. De overeenkomst heeft een initiële vaste looptijd van twee jaar en kent eenmaal een optie tot verlenging met één jaar. Deze maximale looptijd houdt verband met de resterende stortcapaciteit op de twee locaties en de onzekerheid over de behoefte die daarna ontstaat. De aanbesteding heeft het karakter van een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure bestaat op hoofdlijnen uit een selectiefase, dialoogfase en ten slotte een inschrijvingsfase. Om tijdens de dialoog- en inschrijvingsfase de beoordeling uit te kunnen voeren, hanteert de aanbestedende dienst het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 8 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278656

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *