Afvalregistratiesysteem en afvalapp – Gemeente Meppel – Aanbestedingsnieuws

Afvalregistratiesysteem en afvalapp – Gemeente Meppel

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: Pixabay.com

Het doel van deze aanbesteding is om nieuwe oplossingen te implementeren welke bestaan uit een web gebaseerd registratiesysteem en een app voor het verhogen van de betrokkenheid, inzicht geeft in het gedrag en tips verstrekt over zowel afvalscheiding als -preventie aan/van burgers.
De aanbesteding is gesplitst in 2 percelen te weten:
 Perceel 1: Afvalregistratiesysteem
 Perceel 2: Afvalapp
Opdrachtgever geeft aan dat ze vanzelfsprekend graag gebruik maakt van de kennis, expertise en visie van de potentiële aanbieder van de oplossing, om zo de automatisering, digitalisering en informatisering naar een hoger niveau te brengen.

De algemene doelstelling is om:
 De huidige applicatie Afvalris uit te faseren,
 De oplossing bestaat uit:
o Functionaliteit voor registratie en planning,
o Optimalisatie van het inzamelproces door gebruik van een boordcomputer (tablet) in combinatie met een uitvoering- en registratie App op het voertuig,
 Alle gegevensuitwisselingen tussen applicaties te laten verlopen via API’s,
 Gegevens uit de processen vast te leggen en bruikbaar te maken voor ontsluiting via BI,
 Verdergaande en optimale digitalisering van de processen,
 Nemen van organisatorische beslissingen gebaseerd op gegevens verkregen door management- en sturingsrapportages via:
o Het systeem, en
o Delen van gegevens voor rapportages via een BI-tooling
 Opdrachtgever hecht aan toepassing van de GEMMA principes en Common Ground filosofie. Ze zou daarom van de aanbiedende partij graag een reactie krijgen (vormvrij) op welke manier de leverancier hieraan invulling zal geven. Inschrijver dient de beschrijving bij inschrijving in te dienen.

Hoewel de opdracht is gesplitst in twee percelen is opdrachtgever zich bewust van de afhankelijkheid die er bestaat tussen beide systemen en aanbieders. Opdrachtgever verwacht dan ook dat, bij implementatie van beide geboden oplossingen, leveranciers in harmonie zullen optreden om het gewenste resultaat te behalen.

Beide overeenkomst worden aangegaan voor een vaste periode van zes jaar welke loopt van 21 april 2023 tot en met 21 april 2029. Hierna bestaat de optie om de overeenkomsten tweemaal met twee jaar te verlengen tot en met 21 april 2033. Er is sprake van een Europees openbare aanbestedingsprocedure. De passende inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 26 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286489

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 januari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *