AFM houdt aanbesteding voor pensioenfonds – Aanbestedingsnieuws

AFM houdt aanbesteding voor pensioenfonds

Het is een unicum op TenderNed. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) koopt zijn pensioenfonds in via een aanbesteding. Tot nog toe had de AFM zijn eigen pensioenfonds. De kosten per deelnemer zijn relatief hoog en daarom wordt er nu een marktpartij gezocht, die deze kosten weg kan toveren.

Mededinging met onderhandeling

De gevoerde procedure is een mededinging met onderhandeling. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure in twee fasen wordt uitgevoerd, de selectiefase en de gunningsfase met onderhandelingsmogelijkheid. In de selectiefase zullen maximaal zes (6) partijen worden geselecteerd. Deze Gegadigden zullen na de selectie worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen (een Inschrijving in te dienen).

Geen aanpassingen

AFM wenst met deze aanbesteding maximaal één Algemeen Pensioenfonds (APF) te selecteren waarmee de beste prijs versus kwaliteit verhouding bereikt wordt conform de specificaties en voorwaarden van de AFM en waarmee geen, of slechts zeer minieme aanpassingen aan de pensioenregeling noodzakelijk zijn.

Inhouse

Tot nog toe droeg het AFM zelf zorg voor zijn pensioenfonds. Het gaat om 600 deelnemers waarvan 40 pensioengerechtigd zijn. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt eind 2015 € 155,9 miljoen. Eind 2014 bedroeg het belegd vermogen € 145,2 miljoen. Het pensioenfonds is het jaar 2015 gestart met een beleidsdekkingsgraad van 107,8%. Aan het einde van 2015 is de beleidsdekkingsgraad gedaald naar 102,3%.De beperkte schaal van het pensioenfonds en de samenstelling van de deelnemerspopulatie maken dat de kosten per deelnemer relatief hoog zijn.

Deadline

Nog tot 12 januari kunnen partijen inschrijven.

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/f9c1412a9cd2e643838cdf679733e325/pageId/D909A/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/map/a07276e21d21f0aa1f17d8c8878733d0/da/false/cid/241681/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *