ACM onderzoekt aanbestedingen Amsterdam op prijsafspraak – Aanbestedingsnieuws

ACM onderzoekt aanbestedingen Amsterdam op prijsafspraak

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar onregelmatigheden bij aanbestedingen in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW-)sector in de gemeente Amsterdam. Het onderzoek volgt op tips dat bij enkele aanbestedingen verboden afspraken zijn gemaakt tussen aannemers onderling, over de hoogte van prijzen en het verkrijgen van de opdracht. Als dat klopt, is de concurrentie vervalst. Dat kan dat mogelijk leiden tot hogere prijzen, lagere kwaliteit of minder innovatie. De aanbestedingen waren voor projecten tussen de 100.000 en 2 miljoen euro. De ACM heeft afgelopen maand invallen gedaan bij verschillende bedrijven, maar wil niet zeggen welke dat zijn.

©Zaz 2017

Kartelafspraken, zijn afspraken waarbij bedrijven onderling de concurrentie beperken, zijn lang niet altijd toegestaan. Afspreken wie welk project mag uitvoeren, is een verboden horizontale samenwerking. Ook het maken van afspraken over inschrijf-prijzen, is een horizontale prijsafspraak en is verboden in de Mededingingswet. Vooral horizontale prijsafspraken, tussen bedrijven van dezelfde bedrijfstak, zijn strikt verboden.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Geheime prijsafspraken tussen ondernemers bij een aanbesteding vervalsen de concurrentie en leiden tot hogere kosten van het project voor de overheid. De Mededingingswet verbiedt afspraken die de concurrentie vervalsen. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler de hogere rekening. De ACM bewaakt eerlijke concurrentie bij aanbestedingen van de overheid.’

De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet is overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat de wet niet overtreden is. Als de ACM tot de conclusie komt dat de wet wel is overtreden, kan de ACM een sanctie opleggen, bijvoorbeeld een boete. Boetes kunnen oplopen tot  10% van de jaaromzet van een betrokken onderneming. Leidinggevenden kunnen een persoonlijke boete krijgen.

Zie ook:
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-onderzoekt-aanbestedingen-grond-weg-en-waterbouw-gemeente-amsterdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *