Aanpassing depot Pernis t.b.v. huisvesting DPO te Poortugaal – Aanbestedingsnieuws

Aanpassing depot Pernis t.b.v. huisvesting DPO te Poortugaal

Het hoofdkantoor van de Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) is momenteel gevestigd op de Frederikkazerne in Den Haag. Medio 2022 verhuist de staf van DPO naar de locatie DPO Pernis te Poortugaal. Voor het herhuisvesten van de staf DPO op het
DPO depot Pernis dienen dan ook diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd, waaronder uitbreiding en aanpassing van het bestaande kantoorgebouw B7551.
   Ten behoeve van de herhuisvesting van de staf van de DPO Pernis te Poortugaal
dienen onder meer de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

  • – Uitbreiding van kantoorgebouw B7551
  • – Plaatsen van twee POP-gebouwen (datastations)
  • – Aanleg van een glasvezelbekabeling(ring) tussen de POP-gebouwen en kantoorgebouw B7551 en gebouw 7200
  • – Leggen van grondkabels tussen de gebouwen,
  • – Uitbreiden van een parkeerterrein
  • – Het aanbrengen van wat groenvoorzieningen.
  • – Opdrachtfasen: realisatiefase

Overzicht algemene kenmerken
Oppervlakte: circa 985 m2 bvo
Disciplines: – bouwkunde, constructie, E&W, terreintechniek, beveiligingstechniek, ICT en data. De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een overeenkomst gesloten kan worden. 

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 25 januari 2021 een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de
locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– Bedrijfsnaam
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– ID type
– ID nummer
Gegadigden worden verzocht zich te verzamelen bij de hoofdpoort van DPO Pernis, aan de D. Schroeder van der Kolklaan 2, 3197BK te Poortugaal. De richtlijnen van het RIVM zijn uiteraard ook van toepassing op het bezoek van de locatie, hier dient dan ook rekening mee gehouden te worden. Per onderneming mogen maximaal 2 personen deelnemen aan het bezoek.
Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. 

De verwachting is dat de meeste van de maatregelen en richtlijnen uit het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gedurende langere periode zullen blijven gelden. Inschrijvers dienen daarom bij deze aanbesteding alle kosten die gepaard gaan met
het uitvoeren van en met de compliance aan het Protocol ‘Samen veilig doorwerken’, gedurende de gehele looptijd van de opdracht te verdisconteren in de prijsaanbieding. Met gevolgen van andere maatregelen dan benoemd in het Protocol ‘samen veilig doorwerken’ dient, voor zover deze bij aanbesteding bij inschrijvers (redelijkerwijs) bekend zijn of moeten worden geacht, door inschrijver rekening te worden gehouden in de aanbieding, in lijn met de algemene voorwaarden bij de opdracht.
Dit betekent dat wanneer inschrijvers ten tijde van het doen van de prijsaanbieding bijvoorbeeld reeds leveringsproblemen van materialen voorzien, hiermee rekening dient te worden gehouden in de aanbieding. Inschrijvingen die clausules, voorwaarden of voorbehouden bevatten die afwijken van bovenstaand uitgangspunt worden aangemerkt als een inschrijving onder
voorwaarden en worden als ongeldig terzijde gelegd en niet in beschouwing genomen.

Bron: Tenderned 15 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216998

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *