Aanpassen binnenbeveiliging penitentiaire inrichting Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Aanpassen binnenbeveiliging penitentiaire inrichting Leeuwarden

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De PI in Leeuwarden heeft een capaciteit voor 340 gedetineerden in verschillende regimes, namelijk Huis van Bewaring, gevangenis en Extra Zorg Voorziening. De PI dateert uit 1998 en is na 20 jaar met name op het gebied van de
beveiligingsinstallatietechniek aan vervanging toe. De werkzaamheden zijn nodig om de noodzakelijke en wenselijke onderhouds- en vervangingsmaatregelen van de beveiligingsinstallaties en het verplaatsen van de Centrale Post (CP) in de PI in
Leeuwarden te kunnen realiseren.

Ter ondersteuning van het primaire proces binnen de PI Leeuwarden zijn beveiligingsinstallaties aangebracht. Om de bedrijfszekerheid van de inrichting te kunnen blijven garanderen, dienen tijdig vitale onderdelen vervangen te worden.
Deze installaties zijn niet meer optimaal te onderhouden, omdat systeemonderdelen niet meer leverbaar zijn. Wanneer deze installaties niet meer goed functioneren heeft dit een hoge mate van invloed op de primaire bedrijfsprocessen en het
beveiligingsniveau. Er dienen derhalve noodzakelijke en wenselijke onderhouds- en vervangingsmaatregelen te worden doorgevoerd. De omschreven noodzakelijke vervangingswerkzaamheden en -investeringen zullen worden uitgevoerd met de volgende doelstellingen:
– de PI Leeuwarden voldoet aan de actuele beveiligingseisen;
– maximale zekerheid ten behoeve van de primaire bedrijfsprocessen (ook tijdens de uitvoering);
– één integraal technisch ontwerp zorgt voor één geïntegreerd systeem;
– scope van vijftien tot twintig jaar m.b.t. toekomstbestendigheid binnenbeveiliging.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– het vervangen van de binnenbeveiligingsinstallaties;

o deurbesturingsinstallaties / security management systeem;
o toegangscontrolesysteem;
o voorzieningen t.b.v. Zelfstandige Bewegingen Justitiabelen;
o cel- en verkeersintercominstallaties;
o cameraobservatiesysteem;
o audiodistributiesysteem;
o PZI/MAI installaties;

– het realiseren van bouwkundige en elektrotechnische gijzelingsvoorzieningen;
– het vervangen van de brandmeldinstallaties (inclusief certificering);
– het realiseren van een nieuwe centraal post (CP);
– het realiseren van nieuwe data-installaties in het kader van het programma DIOO.

De uiterste opleverdatum is in het derde kwartaal van 2023. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een locatie die volledig in gebruik blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Door de druk op de celcapaciteit is het niet mogelijk om bouwdeel leeg te maken tijdens de vervangingswerkzaamheden. De werkzaamheden moeten om die reden in nauw overleg worden uitgevoerd.

Overzicht algemene projectkenmerken locatie: Holstmeerweg 7 te Leeuwarden
Oppervlakte: De PI Leeuwarden bestaat uit één gebouw met meerdere vleugels omsloten door een ringmuur. Er zijn 5 vleugels met cellen. Per cellenvleugel zijn 24 of 48 cellen verdeeld over twee of drie bouwlagen. Dit zijn zowel eenpersoons- als meer-persoonscellen. In vleugel E zijn 7 isoleercellen aanwezig. De noodzakelijke aanpassingen worden uitgewerkt in een integraal Stabu-bestek. Dit omvat zowel de installatietechnische als de bouwkundige aanpassingen.
De opdracht is geraamd op €11.500.000,- De omvang is circa 20.000 m2 bvo.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure, dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned woensdag 12 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249102;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *