Aannemer verbouwing RBT Jordaan Politie – Aanbestedingsnieuws

Aannemer verbouwing RBT Jordaan Politie

Foto: Google Sttreetview

De opdracht omvat de verbouwing van de bestaande huisvesting van het Robuust Basisteam Jordaan te Amsterdam (RBT Jordaan). In het pand is sprake van achterstallig onderhoud, verouderde installaties en gedateerde bouwkundige oplossingen. De doelstelling van het project is om het pand technisch en functioneel geschikt te maken voor gebruik in de komende 10-15 jaar. De opgave bestaat uit het uitvoeren van achterstallig
onderhoud, het technisch verbeteren om te voldoen aan vigerende eisen en het oplossen van functionele vraagstukken in het pand. Na de verbouwing dient het gebouw een pand te zijn dat flexibel is en kan inspelen op snel veranderende ontwikkelingen in de toekomst. Een plek waar de Politie nu en ook in de toekomst haar werkzaamheden zo doeltreffend mogelijk kan uitvoeren en waar ruimte is voor technologische ontwikkeling. Hiervoor dient het pand ‘flexgereed’ gemaakt te worden. Hierbij ligt de nadruk op de flexibiliteit van werkplekken en daarbij aansluitende ICT, het faciliteren van ontmoeting en verbinding, en passende huisvesting realiseren voor de werkprocessen van het basisteam en specialistische afdelingen. Het huidige energielabel van het pand is slecht en deze dient te worden opgewaardeerd naar minimaal energielabel A.
Voor de realisatie van dit project is gekozen voor een ‘traditionele’ aanpak. Dit betekent dat het ontwerp en de daadwerkelijk bouw separaat van elkaar worden aanbesteed (tot nog toe door de Politie de meest toegepaste methode waar het werken betreft). Het architectenbureau GGH Architecten uit Amsterdam en het installatieadviesbureau Galjema uit Zoetermeer hebben de opdracht voor het integraal ontwerp voor dit project gegund gekregen. Met dit integraal ontwerp kan de opdracht tot het verbouwen van het bouwproject in de markt gezet worden waarna daadwerkelijke realisatie kan plaatsvinden. De firma Scope bouwmanagement zal tijdens de uitvoering de directievoering en het toezicht
verzorgen.

De scope van de opdracht betreft de aanneming van het werk van de verbouw voor het RBT Jordaan. De aanneming van het werk omvat alle hierbij benodigde disciplines.
Gegevens project:

  • Robuust Basisteam (RBT) Jordaan
  • Lijnbaansgracht 219, te Amsterdam
  • Totaal BVO gebouw: 3300 m² verdeeld over 6 bouwlagen

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende elementen:

  • Ruwbouw
  • Afbouw
  • Afwerkingen
  • Installaties werktuigbouwkundig
  • Installaties elektrotechnisch
  • Transport (liften)
  • Vaste inrichtingselementen

Na oplevering richt de Politie het pand in met losse inventaris en ICT-hardware, voordat de toekomstige gebruikers hun intrek nemen in het nieuwe pand. De Politie verwacht hierbij géén ondersteuning van de opdrachtnemer tijdens het inrichten, behoudens de afhandeling van
eventuele restpunten.
 De oplevering is voorzien in Juni 2022. De looptijd van de overeenkomst bedraagt twaalf maanden (exclusief een onderhoudstermijn van één jaar). Als uitgangspunt hierbij geldt dat de overeenkomst van kracht blijft zolang als de werkzaamheden (inclusief nazorg) van de opdrachtnemer voor de opdracht nog niet zijn afgerond. Naar verwachting start de opdracht in juni 2021, na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.

Bron: Tenderned 3 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213430

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *