Aannemer bouwteam IKC de Ploeg en IKC de Marke Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Aannemer bouwteam IKC de Ploeg en IKC de Marke Apeldoorn

Tekening: STG. PCBO Apeldoorn

Stichting PCBO Apeldoorn heeft een aanbesteding geplaatst voor een aannemer die plaatsneemt in het bouwteam. De aanbestedende dienst wenst met deze Europese openbare procedure een overeenkomst af te sluiten met één aannemer voor de nieuwbouw van twee Integrale Kindcentra. De overeenkomst zal ingaan, zo is het streven op 1 januari 2020. De overeenkomst zal een looptijd hebben tot en met de uiteindelijke oplevering van het project.

Stichting PCBO Apeldoorn is een organisatie waarin 27 basisscholen in Apeldoorn samenwerken. Samenwerken met ouders, medewerkers en leerlingen om het beste in kinderen naar boven te halen. Iedere school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. De visie van PCBO Apeldoorn is: Vanuit de kracht van het verschil en ruimte voor groei samen verantwoordelijk voor de hoogwaardige kwaliteit van betekenisvol, toekomstgericht en passend onderwijs. De stichting wordt geleid door de twee leden van de Raad van Bestuur. Zij formuleren het
strategisch meerjarenbeleid voor vier jaar, in nauwe samenspraak met schooldirecteuren, stafmedewerkers, Raad van Toezicht, groepen ouders, schoolteams, en vele andere lokale en landelijke betrokkenen. Schooldirecteuren en de stafleden van het bureau zijn nauw betrokken
bij de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende beleidsplannen.

Het initiatief voor het ontwikkelen van twee scholen in het gebied op de locatie Holtrichtersveld en Schoutenveld is voorgesteld in de uitvoeringsnota onderwijshuisvesting 2016-2019 van de gemeente Apeldoorn. Er is met de schoolbesturen overleg geweest over de scholen in de wijk De Maten die 40 jaar en ouder zijn en die toe zijn aan renovatie of vervangende nieuwbouw. Voor De Maten is gekozen voor een wijksgewijze aanpak. In zuidwest De Maten liggen de basisscholen De Ploeg en De Marke. Beide scholen zijn 45 jaar oud en komen in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. De huidige leerlingenaantallen van beide scholen zijn stabiel. Ook voor de langere termijn geven de prognoses aan dat er geen sprake meer is van krimp. Voor beide scholen kan apart vervangende nieuwbouw gerealiseerd worden. Er is nu gekozen om gelijktijdig nieuwbouw te realiseren, zodat ook de overlast van de bouwperiode voor de omwonenden beperkt wordt. De scholen zullen in tegenstelling tot de huidige situatie op dezelfde locatie worden gebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van het gebied op de locatie Holtrichtersveld en Schoutenveld. 

De Marke zal afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw. Er is gekozen voor een “Campus” met twee schoolgebouwen,een gezamenlijk schoolplein en een totale ruimtebehoefte van ca. 475 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Daarnaast zal er in de gebouwen plaats zijn voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar en buitenschoolse opvang. Dit is voor beide scholen een mooie kans om een nieuwe school te creëren volgens de nieuwe onderwijsvisie en wetgeving. Bij het bouwen van de nieuwe scholen wordt gestreefd naar een gebouw met een goed binnenklimaat en een energiezuinig (gasloos) gebouw waarbinnen het prettig, veilig en gezond werken en leren is.

Voor beide scholen geldt dat er sprake is van een taakstellend bouwbudget. ‘De Ploeg’: € 2.492.000,- excl. BTW uitgaande van 1523m2 onderwijs en 200m2 en kinderopvang. ‘De Marke’: € 2.195.000,- excl. BTW uitgaande van 1256m2 onderwijs en 250m2 kinderopvang.

Bron: Tenderned 13 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/175042

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *