Aanlichten van de grote toren en kerk in Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Aanlichten van de grote toren en kerk in Gorinchem

Foto: Google Streetview

De Grote Toren en Kerk markeren het historische centrum van de oude vestingstad Gorinchem. Beide gebouwen zijn rijksmonument. Op het centrale plein, gevormd door de Groenmarkt en de Grote markt, behoren deze twee historische gebouwen tot de belangrijkste landmarks van de stad. Voor de Grote Toren en Kerk is door Lichtontwerpers.nl een integraal lichtontwerp ontwikkeld, met als doel de gebouwen op passende wijze zichtbaar te maken in het avondbeeld van de stad.
Om het beoogde lichtbeeld te realiseren is een groot aantal armaturen met een grote verscheidenheid aan optieken nodig.
De opdracht omvat het leveren en installeren van de gehele verlichtingsinstallatie.
Dit bestaat (in grote lijnen) uit:
• het leveren van de voorgeschreven armaturen en het systeem voor aansturing van de verlichting;
• het maken van de benodigde tekeningen en berekeningen;
• het ontwerpen en leveren van de benodigde constructies t.b.v. montage van armaturen;
• het plaatsen/installeren van de armaturen en de aansturing;
• het plaatsen en aansluiten van de benodigde elektrotechnische installatie;
• het uitvoeren van het benodigde grondwerk;
• assisteren bij uitrichten en programmeren van de installatie
Naast het leveren en monteren, vraagt de opdrachtgever een actieve meedenkende rol van de opdrachtnemer.

De Aanbestedende dienst biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een schouwsessie bij te wonen voor deze procedure. De datum die hiervoor is gereserveerd is 13 april 2022. De gereserveerde tijd voor deze sessie is 1,5 uur en duurt van 10:00 tot 11:30 uur. Het staat de geïnteresseerden vrij hieraan deel te nemen. Geïnteresseerden die deel willen nemen aan de schouwsessie zijn verplicht zicht uiterlijk op 8 april 2022 12:00 uur aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned.
Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Per geïnteresseerde kunnen maximaal twee personen deelnemen aan de schouwsessie. Tijdens de schouwsessie is het niet toegestaan vragen te stellen, eventueel gestelde vragen worden niet beantwoord en worden beschouwd als niet gesteld. Vragen naar aanleiding van de schouwsessie kunt u gelijktijdig met vragen voor de nota van inlichtingen stellen. Het is toegestaan foto’s te maken tijden de schouw. U wordt uitdrukkelijk verzocht rekening te houden met de privacy van eventueel aanwezige personen.

De aanbesteding betreft een Openbare Europese procedure. Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel een overeenkomst met één Opdrachtnemer af te sluiten voor de gevraagde leveringen en diensten zoals in dit aanbestedingsdocument zijn opgenomen. Ook wenst de aanbestedende dienst een all-in onderhoudscontract af te sluiten voor een periode van tien jaar. Door de aanbestedende dienst worden de ontvangen inschrijvingen beoordeeld. Hierbij wordt het volgende stappenplan gehanteerd:
1. Toetst op compleetheid van de inschrijving;
2. Toets op uitsluitings- en geschiktheidseisen
3. Beoordeling van de gunningscriteria
De inschrijver die na het beoordelen van de gunningcriteria de hoogste score heeft behaald wordt aangemerkt als de meest economisch meest voordelige inschrijving en komt voor gunning in aanmerking.

Bron: Tenderned donderdag 31 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257397

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *