Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout Teylingen – Aanbestedingsnieuws

Aanleg Noordelijke Randweg Voorhout Teylingen

De gemeente Teylingen is bezig met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg rond de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk “Hooghkamer”.
De Noordelijke Randweg zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout (Herenstraat) en voor een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Zie voor meer informatie:
www.teylingen.nl/noordelijkerandweg.html. Daarnaast dient de weg in de toekomst als ontsluitingsweg voor de aangrenzende woningbouwlocatie Nieuw Boekhorst.

De Noordelijke Randweg Voorhout wordt in 3 contracten gerealiseerd:
– Voorbelasting Noordelijke Randweg Voorhout: In dit contract wordt een groot deel van het zandlichaam inclusief overhoogte voor de weg (en wegfundering) aangebracht inclusief een tijdelijke bouwbrug over de Haarlemmertrekvaart en tijdelijke bouwweg. Ook is de vaarduiker onder de toekomstige weg aangebracht in dit contract. Dit werk is in september 2019 opgeleverd. Deze weg dient ook als bouwweg om de te realiseren spooronderdoorgang aan de westzijde van het spoor te kunnen bereiken.

– Spooronderdoorgang Noordelijke Randweg Voorhout: In dit contract wordt in opdracht van ProRail in de spoorlijn Haarlem – Leiden de gehele
spooronderdoorgang gebouwd inclusief alle bijkomende werken (pompkelder, openbare verlichting, te vergraven watergangen inclusief duikers etc.) De uitvoering van dit werk is gestart op 1 oktober 2019 en zal in mei 2021 worden opgeleverd. Dit contract is reeds aanbesteed en valt eveneens buiten deze aanbesteding.

– Realisatie Noordelijke Randweg Voorhout: Dit contract heeft betrekking op deze aanbesteding. De projectscope loopt vanaf de N444 tot de spooronderdoorgang. Het betreft een UAV GC-contract waarbij het ontwerp en ruimtebeslag van de weg vastligt en een basisontwerp is opgesteld. De te realiseren dubbelstrooksrotonde in de N444 en aansluitingen op de N444 en het gehele wegvak tot de spooronderdoorgang vallen binnen de scope. Voor de te bouwen brug over de Haarlemmertrekvaart en de fietsonderdoorgang N444 is een beeldkwaliteitsplan
en voorontwerp opgesteld. Tussen de huidige N444 en de aangelegde bouwweg dient aan beide zijden van de Haarlemmertrekvaart nog een voorbelasting te worden aangelegd voor de te realiseren dubbelstrooks rotonde in de N444 en de te bouwen brug over de Haarlemmertrekvaart. Ook het aanleggen van een ecologische zone is onderdeel van het contract. De inrichting hiervan is eveneens reeds uitgewerkt. Het betreft dus meer een “engineering en construct-contract” met een beperkte ontwerpvrijheid dan een volledig “design en construct-contract”.

De opdracht betreft het aanleggen van de Noordelijke Randweg Voorhout die een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout vormt tussen de N444 en de in aanbouw zijnde spooronderdoorgang die aansluit op de ontsluitingsweg rond de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk “Hooghkamer”.
De opdracht bestaat op hoofdlijnen uit onderstaande werkzaamheden:

  • a. Ontgraven van grond en aanbrengen van voorbelastingen
  • b. Graven van waterpartijen
  • c. Aanbrengen van funderingen, wegverhardingen en markeringen
  • d. Bouwen van een verkeersbrug over de Trekvaart
  • e. Bouwen van een fietsonderdoorgang
  • f. Aanleggen van openbare verlichting en bewegwijzering
  • g. Inrichten van bermen en ecologische zone

BronL Tenderned 19 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187974

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *