Meerjarig Onderhoud Stormvloedkering Ramspol – Aanbestedingsnieuws

Meerjarig Onderhoud Stormvloedkering Ramspol

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Het waterkerende deel van de stormvloedkering (SVKR)  bestaat uit drie vrijwel identieke balgen, die met water en lucht gevuld kunnen worden. Bij hoogwater sluiten deze het Zwarte Meer af van het Ketelmeer, waarmee de veiligheid van het achterland wordt gewaarborgd. De SVKR is zo ontworpen dat de kering volledig automatisch kan reageren op ingestelde kritieke waarden. Bij een waterstand van +0,50 m NAP en een oostelijke (landinwaartse) stroming stuurt het Beslis- en Besturingssysteem (nader te noemen: B&B-systeem) werktuigen en/of keringsdelen aan om de SVKR te vullen met lucht en met water. De balgen bollen op (komen boven het water uit) en kunnen uiteindelijk keren tot +3,55 m NAP. Hierbij wordt ook de scheepvaart gestremd met behulp van scheepvaartseinen en informatieborden. Het vullen van de balgen duurt gewoonlijk
een uur. Een gesloten SVKR keert opstuwend water afkomstig van het Ketelmeer naar het Zwarte Meer. Het B&B-systeem stuurt de SVKR open wanneer de waterstand aan de oostelijke zijde van de SVKR gelijk of hoger staat als aan de westelijke zijde van de SVKR. De
balgen worden weer leeg gemaakt en de stromingsrichting is weer westelijk (natuurlijke stroming). Hierna wordt er door duikers nog een laatste check gedaan of het doek van de balgen weer goed op en tussen de rollers op de bodem van het Ramsdiep ligt. Indien dit het geval is, wordt de stremming weer opgeheven.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over het Functioneren en Presteren van de Stormvloedkering Ramspol, met upgradewerkzaamheden. Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn
onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

Bron: Tenderned 19 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187954

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *