Aanbestedingen Rijkswaterstaat lopen zoveel mogelijk gewoon door – Aanbestedingsnieuws

Aanbestedingen Rijkswaterstaat lopen zoveel mogelijk gewoon door

Wat Rijkswaterstaat betreft gaan projecten en werkzaamheden gewoon door, onder voorwaarde dat veiligheid en kwaliteit zijn geborgd. Ook lopende en geplande aanbestedingen gaan gewoon door. Dat heeft Rijkswaterstaat per brief laten weten aan al haar zakenrelaties.

Ook gaan aanbestedingen die lopen of gepland zijn gewoon door. Er worden alternatieven gezocht voor onderdelen van het aanbestedingsproces die normaal gesproken fysiek plaatsvinden. Daar worden andere vormen voor gezocht, met name in de dialoogfase, zodat de projecten zo min mogelijk vertraging oplopen.

Onder die werkzaamheden vallen onder meer: beheer en onderhoud, vervanging en renovatie en de aanleg van wegen. Ook verkeer- en watermanagement en ICT vallen daar onder. De veiligheid en kwaliteit moeten voldoende geborgd kunnen worden. Rijkswaterstaat zal samen met de marktpartijen voortdurend blijven bepalen of aan die voorwaarde wordt voldaan.

Transparantie, openheid en het goed vastleggen van afspraken is daarbij van groot belang. Nog meer dan gebruikelijk is het van belang elkaar niet te verrassen en elkaar – via telefoon en Skype – op te zoeken. Rijkswaterstaat is met de brancheorganisaties in contact om in de volle breedte in overleg te blijven over de vraag hoe we zoveel mogelijk werk door kunnen laten gaan. En zo helder en concreet mogelijk kunnen krijgen op welke manier het Rijk en Rijkswaterstaat daar aan kan bijdragen.

’Die maatregelen hebben een enorme impact op onze maatschappij. Ook het werk waar de markt en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen zal geraakt worden’, schrijft directeur-generaal Michèle Blom in de brief. ’Ons is er alles aan gelegen de markt te ondersteunen. Ik zal er alles aan doen, wat binnen mijn mogelijkheden ligt, om het werk zoveel als verantwoord mogelijk door te laten gaan.’

Het kan natuurlijk voorkomen dat ondanks al onze gezamenlijke inspanningen bepaalde mijlpalen – zoals een geplande oplevering – door het coronavirus niet meer haalbaar blijken. In dat geval zal Rijkswaterstaat zich redelijk en billijk opstellen, bijvoorbeeld waar het gaat om de toepassing van contractueel opgenomen boetes. Hierbij doet de Minister ook een beroep op de sector om zich redelijk en flexibel op te blijven stellen.

Bron: Rijkswaterstaat, 18 maart 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *