Aanbesteding voor gevangenis in Vlissingen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor gevangenis in Vlissingen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw te bouwen gevangeniscomplex in Vlissingen. Het complex moet naast en gevangenis ook een rechtbank en parket voor Zuid-Nederland en het arrondissement Rotterdam gaan bevatten. Doel daarvan is volgens het tenderbericht vervoersbewegingen te beperken.

Het JCV wordt een uniek complex in Nederland waarbij delen van de strafrechtketen op één terrein worden gesitueerd om de veiligheid optimaal te borgen. Het complex heeft een dubbele functie met een eigenstandige opdracht. De zittingslocatie is een landelijke voorziening die zich primair richt op parketten en rechtbanken ten zuiden van de grote rivieren en ook ruimte biedt voor het arrondissement Rotterdam. Door het combineren van een penitentiaire inrichting en een zittingslocatie in een hoog beveiligde omgeving ontstaat een voor Nederland nieuw concept. Hierdoor kan een deel van deze zware vluchtgevaarlijke criminelen in één beveiligde omgeving worden gedetineerd en berecht. Dat verkleint bij een deel van de gedetineerden de vervoersbewegingen en daarmee het risico op ontvluchting.

Bron: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Fyra#/media/File:Ansaldo_Breda_V250.JPG

De projectscope van het JCV omvat in hoofdzaak:

– Een penitentiaire inrichting (PI) met het hoogste beveiligingsniveau van Nederland. De inrichting bestaat uit twee regimes, een uitgebreid beveiligde inrichting (UBI) en een extra beveiligde inrichting (EBI). Daarnaast zijn er voorzieningen zoals een entreegebouw en ondersteunende (kantoor/ facilitaire) faciliteiten;

– Een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ), met een zittingszaal, verhoorruimten, een wachtgebied, kantoorruimten;

– Een overnachtingsfaciliteit. In de overnachtingsfaciliteit kunnen onder meer rechters en officieren van justitie tussen zittingsdagen in een zaak blijven overnachten en werken;

– Een steunpunt voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), met plaats voor twee bijzondere ondersteuningsteams. Het gaat hierbij om onder meer een inpandige stalling en werkplekken;

– De inrichting van de buitenruimte van het “JCV‐eiland”, zowel binnen als buiten de perimeter van de PI. Rondom het eiland dienen bijvoorbeeld waterpartijen en bosgroepen (de zogenoemde groenblauwe kraag) te worden aangelegd. Een aantal bosgroepen zullen vooruitlopend worden aangelegd;

– De ontsluiting met bruggen naar het JCV‐eiland. Het JCV‐eiland, het daadwerkelijke justitiële complex met alle noodzakelijke functies, heeft een omvang van ca. 17 hectare (excl. groenblauwe kraag). Naar verwachting zullen de functies een oppervlakte omvatten van ca. 36.000 m2 BVO.

De groenblauwe kraag, de landschappelijk inpassing van het complex in afstemming met de grotere landgoedontwikkeling (zie par. 4.3, Stadslandgoed) heeft een omvang van circa 7 hectare.

Voor meer informatie zie het ‘Informatiedocument Vooraankondiging’. Dit document is onder ‘Documenten’ bijgevoegd bij deze vooraankondiging op TenderNed.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/295844/

Bron: Tenderned 21 april 2023

NDR

Naar het inzicht van onze redactie valt het gevangeniswezen onder de traditioneel gescheiden uitvoerende en rechterlijke macht. Niet voor niets gescheiden volgens het systeem van Montesquieu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *