Aanbesteding voor Fries Geboortegeschenk – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding voor Fries Geboortegeschenk

De provincie Friesland heeft een aanbesteding geplaatst voor een Fries geboortegeschenk, tot nu toe taalkado geheten. Sinds 2007 heeft de provincie Friesland een geboortegeschenk uitgegeven om het bewustzijn van de Friese taal en de meertaligheid onder jonge ouders te vergroten. Naast de informatieve waarde van het geschenk, moet het ook leuk zijn. Het product wordt gedistribueerd via de gemeenten. Als de geboorteakte van de ouder naar de gemeente gaat, krijgt zij het product.  De looptijd van de opdracht is 36 maanden en kan met één jaar verlengd worden.

Het geboortegeschenk, bevat een aantal verplichte elementen die of worden aangeleverd door de provincie of die verkregen worden bij derden.Verder moet het geschenk verplicht bevatten, een informatief product om ouders te informeren over meertalig opvoeden; waarin in ieder geval aandacht besteed wordt aan taalontwikkeling, de voordelen van meertaligheid, meertalig onderwijs/kinderopvang, meertalig opvoeden en/of
tips/advies. De informatie zal moeten bestaan uit minimaal 40% Friese taal en conform wetenschappelijke inzichten op het gebied van taaloverdracht en meertaligheid. Daarnaast moet er verplicht in het pakket worden opgenomen een Friestalig kinderboekje (Geschikt voor kinderen van 0-3 jaar), elk jaar een andere boekje/versie. Als laatste is er een Product gericht op meertaligheid (Fries en eventueel aangevuld met Nederlands, Engels of een in de provincie gebruikte streektaal) en rekening houdend met de onderstaande doelstellingen en doelgroep.

  • – Doel: bijdragen aan positieve taalhouding t.o.v. Friese taal
  • – Doel: Fries horen
  • – Doel: bijdragen aan zichtbaarheid van de Friese taal
  • – Doelgroep: kinderen van 0-3 jaar en ouders

Dat laatste mogen geen etenswaren, cosmetica of bederfelijke producten zijn.

De items, zoals genoemd, dienen in een functioneel herbruikbare en voor kinderen aansprekende verpakking te worden uitgegeven. Te denken valt aan een tasje, mandje of koffer. Alle genoemde producten dienen in de verpakking te passen, die niet groter mag zijn dan maximaal 50 x 80 x 35 cm. Het logo (minimaal 8 cm breed) van de provincie Fryslân moet duidelijk op de verpakking gedrukt worden, het logo wordt digitaal aangeleverd door de provincie Fryslân. Er mag geen logo van de inschrijver op de verpakking worden gedrukt.

Al het geschreven Fries (en uiteraard ook eventuele teksten in het Nederlands, Engels of streektaal) dient foutloos te zijn. Bij twijfel kunnen de teksten aan de provincie Fryslân voorgelegd worden ter controle alvorens het betreffende product in bestelling te nemen.

Optioneel mag de inschrijver een aansprekende naam voor het product bedenken. De Provincie moet instemmen met deze naam en behoud zich het recht voor om de bestaande naam (Taalkado) te blijven handhaven. Het product moet een Friese naam dragen. De naam moet iets zeggen over de inhoud en de verpakking. De naam moet kort en bondig geformuleerd zijn; minimaal 1 woord en maximaal 5 woorden.

Overige eisen (en dat zijn er nogal wat) zijn opgenomen in het PvE.

Bron: Tenderned 31 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/179298

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *