Aanbesteding renovatie zwembad de Bilt uitgesteld – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding renovatie zwembad de Bilt uitgesteld

Laatst geupdate op februari 6, 2017 door redactie

Een aanbesteding voor de nieuwbouw ter vervanging van het huidige zwembad in De Bildt is uitgesteld tot 1 maart 2017. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen ligt zwaar onder vuur na een besluit om een aanbesteding voor de aanleg van een nieuw, kleiner en soberder zwembad, te vertragen. Het nieuw te bouwen, kleinere zwembad moet de exploitatiekosten van het huidige, grotere zwembad drukken.

Gisteren informeerde het college de Raad per brief over de wens voor een zwembad van 25 bij 15,4 meter en een daarvoor benodigd investeringskrediet van €5.419.400. Marktpartijen zijn volgens de collegebrief van het uitstel op de hoogte zijn gehouden via TenderNed. De opdracht aldaar is 7 maart 2016 aangekondigd. Het gaat om een DBM-contract. Dat betekent, aldus de aanbestedingsleidraad,  dat de bouw- en ontwerprisico’s bij de markt worden gelegd “voor een betere prijs/kwaliteitverhouding”.

Het huidige zwembad kost €1.000.000 per jaar, dat wordt geëxploiteerd door een lokale ondernemer. Om de exploitatiekosten van het lokale zwembad te dekken, was de gemeente De Bildt van plan om het bestaande zwembad te vervangen door een kleiner, duurzaam zwembad. Het besluit om de bouw daarvan aan te besteden is nu uitgesteld tot 1 maart 2017.

Bilts Belang, ChristenUnie, Forza, PvdA, SGP, SP en VVD hebben in een gezamenlijke verklaring laten weten het vertrouwen in zowel wethouder Rost van Tonningen als in het college te hebben verloren. Dat heeft te maken met het achterhouden van informatie over de zin van een renovatie.

In 2014 stapte wethouder Mittendorf om hetzelfde voorstel, voor een nieuw te bouwen kleiner bad, al op.

Bij het huidige voorstel hebben oppositiepartijen het vertrouwen verloren nadat bleek dat alternatieve varianten niet zijn meegewogen. Het volledige rapport dat leidde tot de keuze van het kleinere bad was niet openbaar gemaakt.

Update 3 februari: 
De PvdA geeft op zijn website aan dat het hoopt dat de wethouder nu antwoord zal geven op alle in de gemeenteraad gestelde vragen.
https://debilt.pvda.nl/2017/02/03/verbazing-alom-aanbesteding-nieuw-zwembad-stilgezet-door-college/
Onder meer wil men weten:

8.      Aan welke partij/partijen is door de portefeuillehouder gevraagd of de hogere kosten voor de bredere klapwand passen in het kaderstellende budget?

9.      Doet/doen deze partij/partijen mee in de aanbesteding?

10.  Zo ja, is dat toegestaan volgens het (Europees) aanbestedingsrecht?

 

Zie ook:

http://www.ad.nl/utrecht/aanbesteding-zwembad-de-bilt-opgeschort~ab3203f5/

http://regiotvdebilt.nl/artikel/44514801/boze-oppositie-gaat-besluitvorming-rond-zwembad-onderzoeken

en :

https://raadsinformatie.debilt.nl/documenten/brieven-college-aan-de-raad/170131-VervolgOpschortenAanbestedingZwembad.pdf

en de aanbesteding op TenderNed:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/7b670194f9c309c81b659f7009ac1e6d/pageId/D909B/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/da/false/cid/153936/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *