Aanbesteding Randstadrail Alexanderstraat Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Randstadrail Alexanderstraat Den Haag

Aanbestedingsdocument

Bij deze aanbesteding is sprake van een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap. De aanbesteding wordt gevoerd door de Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze partijen realiseren gezamenlijk infrastructurele projecten binnen het programma Netwerk RandstadRail (NRR). De Gemeente Den Haag en MRDH zijn gezamenlijk de aanbestedende dienst voor deze opdracht. De Gemeente Den Haag zal als penvoerder optreden.

Het projectteam heeft voor dit project de volgende projectdoelstellingen gedefinieerd (in aflopende prioritering).

  • 1. Verhogen capaciteit van tramlijn 1 door bredere voertuigen en kortere reistijd;
  • 2. Verbetering van het tramnetwerk door o.a. extra wissels aan te brengen;
  • 3. Goed inpassen van de nieuwe traminfrastructuur in de openbare ruimte
  • 4. Toegankelijk maken van perrons voor lagevloertrams;
  • 5. Borgen van het tramnetwerk door op tijd het spoor te vervangen;
  • 6. De hinder voor de omwonenden, bedrijven en overige belanghebbenden zo laag mogelijk houden;
  • 7. De bereikbaarheid voor de omwonenden, bedrijven en bezoekers zo goed mogelijk houden;
  • 8. De mijlpalen in het bestek worden op een beheerste wijze behaald;
  • 9. De opdrachtgever en overige stakeholders worden zo goed mogelijk geïnformeerd.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, stadsdeel centrum in de Alexanderstraat.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Civiele werkzaamheden:
– Verwijderen en aanbrengen van trambaanconstructies;
– Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen en funderingslagen;
– Verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
– Verwijderen en aanbrengen van riolering, inspectieputten, kolken, huis- en kolkaansluitingen;
– Uitvoeren van grondwerk en bemaling;
– Verwijderen bomen en nollen;
– Aanbrengen mantelbuizen;
– Verwijderen en aanbrengen van belijning en markering;
– Treffen van verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen enz.

Bij de 135 aanbestedingsdocumenten zit een tekening voor een nooduitlaat, gedateerd 1913.Dat zien we niet vaak.

Bron: Tenderned 24 februari https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188326

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *