Aanbesteding herinrichting Oude Markt E.O. Landgraaf – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding herinrichting Oude Markt E.O. Landgraaf

Still uit Youtube film.
© Bureau Verbeek

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Oude Markt en omgeving in de kern Waubach, deel uitmakend van de gemeente Landgraaf. Het betreft de herinrichting Oude Markt, Korte Hovenstraat, Charles Frehenstraat (gedeeltelijk) incl. aangrenzende parkeerplaats, Kerkberg, Schoolstraat, Hovenstraat (gedeeltelijk), Kerkstraat en Kloosterstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 •  het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
 •  opbreken van asfaltverharding;
 •  opbreken van elementenverharding;
 •  opbreken van kantopsluitingen;
 •  verwijderen groenvoorzieningen;
 •  het verrichten van overige opruimwerkzaamheden;
 •  het verrichten van uitzetwerk;
 •  het verrichten van grondwerk t.b.v. rioleringen;
 •  het verrichten van grondwerk t.b.v. ondergrondse buffer (tot 3m diep);
 •  het verrichten van grondwerk t.b.v. verhardingen;
 •  het verrichten van grondwerk t.b.v. beplantingen;
 •  het verrichten van grondwerk t.b.v. hemelwaterinfiltratie en -transport;
 •  het verrichten van grondwerk in basisveiligheidsklasse, klasse 1T en 3T;
 •  het leveren en aanbrengen van riolering;
 •  het leveren en aanbrengen van funderingsmateriaal t.b.v. verhardingen;
 •  het leveren en aanbrengen van hemelwaterbuffering en infiltratiepalen;
 •  het leveren en aanbrengen van waterafvoerende draingoten;
 •  het leveren en aanbrengen van opsluitingen en verhardingen;
 •  het leveren en aanbrengen van terreinmeubilair;
 •  het rekening houden met opsporing Conventionele Explosieven;
 •  Voor aanvang van de werkzaamheden het verlenen van assistentie voor archeologisch onderzoek;
 •  Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke verkeersvoorzieningen;
 •  het verrichten van bijkomende werkzaamheden en algemeen werk.

De inschrijving is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. De Inschrijvers worden verzocht een onvoorwaardelijke en onherroepelijke inschrijving in te dienen, uiterlijk maandag 28 januari 2019, uiterlijk 12.00 uur.

De aanbestedingsdocumenten zijn beschikbaar op onderstaande link

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/93646f79012f851b570ba78fe10a59ee

bureau VERBEEK – visualisatie Oude Markt Waubach https://www.youtube.com/watch?v=jSFRBL_axqw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *