Aanbesteding Haven de Roode Vaart uitgesteld – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Haven de Roode Vaart uitgesteld

Een aanbesteding voor de herinrichting rondom haven De Roode Vaart in Moerdijk is met vier maanden uitgesteld. Dat bericht BN De Stem. Fractielid Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk heeft vragen gesteld over de procedure en of het project hierdoor vertraging oploopt. De opdracht is dd 31 juli 2017 nog niet afgemeld op TenderNed.

De opdracht voor de ontwikkeling van het Havengebied is 2 keer vlak na elkaar gerectificeerd door de gemeente op 27 en 30 januari. Met de eerste rectificatie is de deadline eerder verschoven van 20 naar 27 februari. Met de rectificatie is dd 27 januari 2017 ook de Selectieleidraad (dd 1 januari 2017) gerectificeerd en is de selectie-eis voor het niet-vervalsen van de mededinging komen te vervallen. De opdracht zou aanvankelijk sluiten op 20 februari 2017 maar de deadline is met de 2e rectificatie verlegd naar 2 maart

De gemeente heeft echter laten weten in een persbericht dat gedateerd is op 19 juli 2017, dat de deadline nog loopt tot november 2017. Pas dan zal ook de winnaar van de aanbesteding bekend worden gemaakt. (Zie Aanbesteding Haven vanaf November mirror: Aanbesteding werk Haven Zevenbergen vanaf november _ gemeente Moerdijk)

“In goed overleg met de SOK-partners is besloten om de aanbesteding voor het werk aan de Haven Roode Vaart te verlengen tot november dit jaar. Omdat wij met zorgvuldigheid de stappen binnen deze procedure willen doorlopen, is er meer tijd nodig. De verwachting is dat hierdoor in november 2017 de aanbesteding naar tevredenheid van alle partijen kan worden afgesloten. In deze fase van de aanbesteding is het van groot belang om vertrouwelijk om te gaan met gedetailleerde informatie over het werk. Vandaar dat we op dit moment nog geen verdere inhoudelijke mededelingen doen.”

In januari 2017 is een aanbesteding uitgeschreven voor het heropenen van de Roode Vaart en de herinrichting van de Markt Centrumplan Zevenbergen. De gemeente Moerdijk was van plan in bouwteamverband (intensieve samenwerking tussen architect, aannemer en opdrachtgever) de herinrichting te realiseren, blijkens de aanbesteding. “De gemeente Moerdijk is van mening dat deze werkzaamheden, onder andere vanwege de specifieke, te integreren technieken die vereist zijn, bij uitstek geschikt is om deze in bouwteamverband verder te ontwikkelen en, in beginsel, ook met de bouwteamleden uit te voeren.”

Op 1 april 2017 berichtte Moerdijk nog aan de raad in een bestuursrapportage dat pas eind 2017 zou worden besloten over de haalbaarheid van een transformatie van het gebied van de Roode Vaart: “Met ontwikkelaar Van Wanrooij is in april 2016 een intentieovereenkomst gesloten, gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een transformatie van de bedrijfsterreinen naar woningbouw. In het afgelopen half jaar zijn diverse onderzoeken opgestart die de haalbaarheid moeten aantonen. Het proces is er op gericht om eind 2017 een besluit te nemen over de haalbaarheid van de ontwikkeling.”

Eerst inkopen, dan besluiten over de haalbaarheid van die inkoop. Volgens de kristallen bol van Aanbestedingsnieuws is dat bij gelijkblijvende omstandigheden achteraf alsnog heel haalbaar.

Zie de meest recente rectificatie:

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/a5c55fcc1927f60e7c053f667268bb18/cid/255393

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *