Aanbesteding geplaatst voor onderhoud gebouwen Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding geplaatst voor onderhoud gebouwen Utrecht

Foto: Pixabay.com

De gemeente Utrecht heeft een aanbesteding geplaatst voor het onderhoud van haar gebouwen. Stadsbedrijven is verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente. De afdeling Vastgoedbeheer, onderdeel van Stadsbedrijven, is verantwoordelijk voor het technische onderhoud van de Vastgoedportefeuille.

Het betekent in hoofdzaak het uitvoeren van het preventieve-, correctieve-, en planmatige onderhoud. Hiervoor zijn op basis van de MJOP ( MeerJaren Onderhouds Plan) diverse raamovereenkomsten afgesloten. Er zijn in deze aanbesteding 5 percelen ( Sport en Onderwijs (inclusief de 4 zwembaden),Welzijn, Zorg en Multi Functionele Accommodaties (MFA’s), Cultuur en Erfgoed, Overig en Ruimte en als vijfde perceel auto- en fietsenstallingen en huisvesting Stadsbedrijf panden. Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maar wel met een maximum aantal van 3, terwijl er maximaal 2 percelen aan een inschrijver kunnen worden gegund.

Bron: Tenderned 16 juli 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/170839

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *