Aanbesteding gemeentehuis Oldambt gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding gemeentehuis Oldambt gepubliceerd

Gemeente Oldambt heeft via aanbestedingskalender een opdracht gepubliceerd voor de uitvoering van het bouwmanagement van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van Winschoten.

Het zuidelijk deel van de binnenstad van Winschoten wordt opnieuw ingericht, zo bericht de gemeente Oldambt op zijn website.

“Behalve een verfraaiing van de toegang tot de winkelstraat, passende parkeervoorzieningen en groen, komen er ook een aantal woningen. En een nieuw gemeentehuis. Het monumentale voorhuis blijft staan, maar de achterzijde van het huidige gemeentehuis wordt gesloopt. Naast de nieuwbouw is ook de bovenverdieping van de Hema, waarvan de gemeente mede-eigenaar is, betrokken bij de plannen. Hier komen de raadszaal en een vergadercentrum. Al die ontwikkelingen samen moeten de zuidelijke toegang tot het centrum weer aantrekkelijk en toekomstproof maken.”

Het gaat daarbij om de volgende deelopdrachten:

  • Projectleiding tijdens de planvormingsfase (zie hiervoor ook bijlage H) waarin is aangegeven hoe de projectstructuur is ingevuld en welke werkzaamheden de gemeente intern oppakt);
  • Maken van een projectplan;
  • Adviseren over de meest optimale aanbestedingsvorm voor de uitvoering (op basis van de huidige marktsituatie en de randvoorwaarden van de gemeente (mate van invloed op het ontwerp/bereidheid om risico’s te nemen);
  • Maken van een ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (aangepast op de uiteindelijke wijze van aanbesteding van de uitvoering);
  • Maken van kostenramingen (stichtingskosten en exploitatiekosten) waarbij het detailniveau past bij de fase van uitwerking van het plan;
  • Begeleiden van de aanbesteding van de uitvoeringsopdrachten (adviseursopdrachten (inclusief architect) en bouw- installatieopdracht);
  • Directievoering tijdens de uitvoering;
  • Toezichthouden tijdens de uitvoering;
  • Verzorgen van presentaties aan stakeholders (omwonenden, ondernemers, medewerkers, OR, college, raad) op de nog vast te stellen ‘mijlpaal’ momenten tijdens het proces.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties die gevraagd worden. Daarnaast blijkt uit de consultatie van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

. Vragen kunnen uiterlijk tot donderdag 14 november 2019, 11:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 09/12/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
© Oldambt 2019

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 09/12/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De opening van de digitale kluis vindt op zijn vroegst 15 minuten na het uiterste tijdstip voor het indienen van inschrijvingen plaats, op voorwaarde dat er geen sprake is van een situatie als beschreven in II.8. De opening vindt NIET in het openbaar plaats. Er worden geen inschrijvers toegelaten bij de opening. Van het openen van de inschrijvingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *