Aanbesteding bouwteam Ontmoetingsplein Germenzeel in Uden – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding bouwteam Ontmoetingsplein Germenzeel in Uden

Foto Uden.nl

Stichting Saamscholen in Oss heeft een aanbesteding geplaatst voor de nieuwbouw van  Germenzeel. De nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie Ontmoetingsplein Germenzeel in Uden moet gerealiseerd worden door het per perceel selecteren en contracteren van één opdrachtnemer, welke in een engineeringteam een voorlopig ontwerp uitwerkt tot een definitief ontwerp (DO) en tevens de gelegenheid krijgt geboden het werk te realiseren. Of het werk gerealiseerd gaat worden door het betreffende bouwteam, wordt bepaald na gereedkomen van de totale begroting. De geraamde waarde van deze aanbesteding is € 10.500.000,-.

Een aantal gebouwen in het gebied Uden-Oost, waaronder het wijkgebouw de Kom In, de schoolgebouwen van Camelot en De Palster en sporthal Germenzeel, is ruim 40 jaar oud en aan vervanging toe. Om te onderzoeken wat het gebied nodig heeft, is door Bureau Stock 5 in juni 2017 samen met bewoners, het onderwijs, gebruikers van de Kom In en Germenzeel, ondernemers, sportverenigingen en andere belanghebbenden, hiervoor een visie gemaakt.

Op maandag 28 januari 2019 was er in de Kom In een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden uit gebied Oost. Er waren ruim 100 gasten aanwezig. Aan hen is het eerste ontwerp gepresenteerd van het Ontmoetingsplein Germenzeel. Al snel werd duidelijk dat er nog flinke wijzigingen aan het ontwerp dienen te worden aangebracht. Uit alle gesprekken die de architect afgelopen tijd heeft gevoerd met gebruikers, scholen, sportverenigingen en omwonenden, kwamen al direct een aantal aanpassingen voort. Dat is natuurlijk ook logisch, want het is een grove schets.

De planning is momenteel

  • Tweede kwartaal 2019, voorlopig schetsontwerp
  • Einde schooljaar 2018/2019, overhuizen scholen
  • September/oktober 2019, sloop bestaande bebouwing
  • Februari 2020, start bouw
  • Eind 2020, gereed

Bron: Uden.nl en Tenderned 29 maart 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/162071

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *