Ster commercialtest in aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Ster commercialtest in aanbesteding

De Stichting Etherreclame (Ster) is in 1965 opgericht om de reclameruimte op de kanalen van de Nederlandse publieke omroep te verkopen. Ster draagt haar reclame-inkomsten af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, die deze op haar beurt gebruikt voor de financiering van de publieke omroep. Hiermee levert Ster een bijdrage aan het mogelijk maken van de programma’s en content van de NPO.

De Ster heeft momenteel een overeenkomst lopen met een dienstverlener die onderzoeken voor commercials uitvoert die expireert. Omdat deze behoefte voor de Ster nog steeds relevant is en onderdeel is van zijn verdienmodel, moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten. Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst beoogt de Ster de volgende doelen te bereiken:

  • Op een efficiënte en gedegen manier een commercialtest uit kunnen voeren waarmee inzicht verkregen wordt in de effectiviteit van tv, radio en online commercials.
  • Het bieden van betrouwbare resultaten die toegankelijk zijn voor klanten.
  • Vergroten van de omzet ten behoeve van het behalen van de afdracht-doelstelling.
  • Behouden van de marktpositie; toonaangevend, betrouwbaar en toegankelijk.
  • Minstens 80 (nieuwe) klanten per jaar die deskundig advies krijgen over de impact van hun commercial/campagne bij de Ster.

De Ster heeft behoefte aan een opdrachtnemer die haar kan voorzien in het testen, onder een representatieve steekproef, van de effectiviteit van commercials van haar klanten; onderzoeksresultaten analyseert, deze overlegt aan de Ster en faciliteert bij de efficiëntie van dit proces al dan niet door middel van slimme softwareoplossingen.

De huidige Ster commercialtest (AdMeasure) bestaat uit een onlineonderzoek waarin een commercial (tv, radio of online) beoordeeld wordt door minimaal 100 mensen. Hiermee krijgt de klant inzicht in welke elementen in de reclame goed zijn of beter kunnen en wat voor impact de reclame heeft. De Ster commercialtest is van grote waarde voor de Ster omdat het wordt ingezet als servicemiddel om nieuwe klanten te werven en voor binding met huidige klanten. Een belangrijk onderdeel van de huidige commercialtest is de benchmark van 1.800 ommercialtests die in de loop der ja ren is opgebouwd. Omdat de benchmark de kwaliteit van het advies verhoogd moet deze huidige benchmark intact blijven en aangevuld worden of op een slimme manier gebruik gemaakt worden van de data.

Bron: Tenderned 29 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/181727

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *