Zero-emissie kolkenzuiger voertuigen gezocht door Leiden – Aanbestedingsnieuws

Zero-emissie kolkenzuiger voertuigen gezocht door Leiden

Leiden zoekt voertuigen met kolkenzuigeropbouw. Bij Cluster Beheer van de Gemeente Leiden worden jaarlijks een grote hoeveelheid straatkolken gereinigd t.b.v. doorstroming van het rioolstelsel. Deze opdracht betreft het leveren van twee (2) voertuigen met kolkenzuigeropbouw:

• Eén groot voertuig met kolkenzuigeropbouw;
• Eén klein voertuig met kolkenzuigeropbouw;
• Het leveren van onderdelen gedurende de afschrijfperiode.

Gemeente Leiden heeft naar huidig inzicht een schatting gemaakt van de onderdelen en kosten. De raming voor het leveren van onderdelen is ongeveer 6.000 euro op jaarbasis. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er bestaat een kans dat er behoefte ontstaat aan de levering van andere
onderdelen voor de voertuigen met kolkenzuigeropbouw gedurende de afschrijfperiode. Mocht deze situatie zich voortdoen behoudt de gemeente zich het recht voor deze onderdelen bij de Opdrachtnemer af te nemen. In het prijzenblad is een overzicht gevoegd van de meest vervangende onderdelen en
vormt onderdeel van de prijsbeoordeling

Blijkens de gunningsleidraad is duurzaamheid als volgt opgenomen:
• Als gunningscriterium.

De Aanbestedende dienst doet hierbij een beroep op de Inschrijv

Zero-emissie vervoer ©rechtenvrij Bron: Stadsarchief Amsterdam 010163003419 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/dcbf9c11-1e49-4d7e-455d-d7cf166eedbb/media/0f4a807a-3967-39e7-b779-a06ef056f914

er om de Opdracht zo duurzaam mogelijk uit te voeren, zie onderstaande doelstellingen van de Aanbestedende dienst.
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Per 1 januari 2025 voert de gemeente Leiden een zero-emissiezone in. Binnen deze zone mag het transport van goederen en materieel uitsluitend met emissieloze voertuigen worden uitgevoerd. Vanaf het moment dat de ZES zone van kracht is, ondersteund door een verkeersbesluit, dient elke
Opdrachtnemer zich hieraan te houden. (Bijlage X. Flyer Zero Emissie Stadslogistiek). Landelijk is een Overeenkomst bereikt over het toelatings- en overgangsregime voor zero emissie bestel- en vrachtauto’s. Dit houdt in om toegelaten te worden tot de zero-emissiezone:
• Na 1 januari 2025 alle nieuwe voertuigen die op kenteken worden gezet;
• Vanaf 1 januari 2030 alle bestel- en vrachtauto’s zero emissie moeten zijn

Looptijd in maanden: 52

Beschrijving van verlengingen:  Optie om de Raamovereenkomst voor het leveren van onderdelen te verlengen met tweemaal vier jaar.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296395/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *