Woonrijp maken Laakhaven West Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Woonrijp maken Laakhaven West Den Haag

Lulofdwarsstraat
Foto: ©ZAZ

Den Haag werkt aan het kantorengebied ten zuiden van Hollands Spoor. In de afgelopen jaren zijn fase 1 en 2 reeds woonrijp gemaakt. Deze aanbesteding betreft de werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte (woonrijp maken) van Laakhaven West voor fase 3. Het werkgebied omvat globaal:

 • Herinrichting Calandkade;
 • Herinrichting 1e Lulofdwarsstraat;
 • Herinrichting laatste fase van de 1e van der Kunstraat;
 • Aanleg en inrichting Johan van Veenplein;
 • Aanleg en inrichting van twee verkeersstraten en;
 • Aanleg en inrichting van twee speelstraten.

De werkzaamheden omvatten in hoofdlijn:

 • Opbreken van bestaande verhardingen;
 • Aanbrengen elementen verhardingen (rijbanen, parkeervakken en trottoirs);
 • Zagen en aanbrengen Zweedse en Luikse keien in de Calandkade en pleintjes;
 • Grondwerkzaamheden;
 • Aanbrengen riolering/ hemelwaterafvoer en straatkolken;
 • Aanbrengen straatmeubilair;
 • Plaatsen van verkeersborden;
 • Plaatsen hekwerken;
 • Aanbrengen lichtmasten en;
 • Groenwerkzaamheden: bomen en planten.

Het is een onderneming slechts toegestaan éénmaal (zelfstandig of in combinatie) aan te melden en in te schrijven op deze aanbesteding. Dit betekent dat voor een onderneming (slechts) één van de volgende varianten mogelijk is:
1. zelfstandige aanmelding en inschrijving; of
2. samenwerkingsverband / combinatie.
Deze bovenstaande bepaling geldt niet voor onderaanneming / het deelnemen aan een aanmelding / inschrijving van een andere onderneming als derde om deze andere onderneming te laten voldoen aan een geschiktheidseis. Dit betekent dus dat een onderneming éénmaal zelfstandig of in combinatie kan aanmelden / inschrijven en daarnaast betrokken kan zijn bij de aanmelding /inschrijving van een andere onderneming als onderaannemer / derde.

Bron: Tenderned 12 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/189704

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *