VWS plaatst Europese aanbesteding voor medicinale Cannabis – Aanbestedingsnieuws

VWS plaatst Europese aanbesteding voor medicinale Cannabis

Foto: www.pexels.com

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een Europese aanbesteding geplaatst voor het verpakken en de logistieke dienstverlening van medicinale cannabis. Het doel van deze Aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één dienstverlener voor het verpakken en logistieke dienstverlening van medicinale cannabis. De aan te besteden Opdracht omvat drie hoofdonderdelen, te weten:

  • het omverpakken van de medicinale cannabis in de door de Aanbestedende dienst vastgestelde hoeveelheden en verpakkingsmateriaal, alsmede de opslag daarvan;
  • de 24-uurs logistieke Dienstverlening naar (ziekenhuis)apotheken, apotheekhoudende artsen en dierenartsen binnen Nederland;
  • de logistieke Dienstverlening naar (ziekenhuis)apotheken en groothandels in het buitenland

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  De initiële duur van de raamovereenkomst is voor 2 jaar. Daarna is maximaal vier maal de optie om de Raamovereenkomst te verlengen met maximaal twaalf maanden per keer. De Aanbestedende dienst acht een contractduur van langer dan vier jaar om de volgende redenen gerechtvaardigd:

  • de investeringen door de Opdrachtnemer in het verpakkings- en logistieke dienstverleningsproces; een (nieuwe) Opdrachtnemer zal mogelijkerwijs alleen investeringen willen doen als er voldoende terugverdienpotentieel is;
  • de onzekerheden qua (jaarlijkse) afname van de hoeveelheid, in samenhang met de investeringen;
  • de investering in dit traject in de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (“partnership”);
  • de leveringszekerheid en het belang van de levering voor de Opdrachtgever en de patiënten ter zake van cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit.

In deze aanbesteding zitten dus de stappen D en E

D. Verpakker: deze partij wordt ook gecontracteerd middels een Europese aanbestedingsprocedure; de opdracht behelst zowel de taak verpakken als logistieke dienstverlening. Iedere oogst wordt in bulkzakken weggehaald bij de teler nadat een medewerker van BMC een controle heeft gedaan op het product en alle zakken heeft afgewogen. Deze bulkzakken worden bij de verpakker omgepakt in potjes van 5 gram. Een medewerker van BMC voert hierop controles uit of de potjes goed zijn ingewogen en het totale verpakte gewicht aan medicinale cannabis. De verpakker wordt gecontroleerd door BMC en IGJ.

E. De logistiek dienstverlener: deze neemt bestellingen van apothekers in ontvangst en zorgt voor levering van het product binnen 24 uur. De logistiek dienstverlener zorgt tevens voor de facturatie richting de apothekers. De logistiek dienstverlener wordt gecontroleerd door het CIBG, BMC en IGJ.

Bronnen: Het Cannabisbureau, CJIB, Tenderned 16 mei 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/165826

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *