Verduurzaming onderhoud sportpark Fanny Blankers-Koen Almere – Aanbestedingsnieuws

Verduurzaming onderhoud sportpark Fanny Blankers-Koen Almere

Foto: Gemeente Almere

Op sportpark FBK vinden verschillende sportverenigingen hun onderkomen. Buiten een betaald voetbal organisatie (Almere City FC) zijn er een (amateur)voetbalvereniging, een rugbyclub, een schaatsskeelervereniging, een korfbalvereniging, een baseball- en softbal club en een atletiekvereniging gevestigd. De verenigingen hebben allen de beschikking over één of meerdere specifieke sportvelden, -vloeren en het reguliere en specialistische onderhoud is hier op afgestemd. Het sportcomplex is volgens de eisen en gebruiken van de jaren ’80/’90 ontworpen en in stand gehouden.

In 2020 zijn er wensen om het onderhoud en beheer duurzamer in te vullen. Dit betekent, naast een brede maatschappelijke functie, een park met meer biodiversiteit wat volledig chemievrij beheerd wordt. Het toepassen van organische meststoffen en gebruik van elektrische werktuigen behoren daarbij tot de standaard. Ook kan er volop invulling worden gegeven aan SROI door bijvoorbeeld inzet van leerlingen of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn “cradle to cradle” oplossingen voor vrijkomende materialen welke weer als grondstof kunnen dienen op hetzelfde park enz. De laatste jaren worden er grote stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid, beperken van CO2-uitstoot en het verminderen van chemie. De gemeente wil dit stimuleren door een jaarlijkse “continue innovatie bonus” toe te kennen. De “continue innovatie bonus” bedraagt € 15.000,– exclusief BTW per jaar (geheel of gedeeltelijk toe te kennen na accordering van het plan van aanpak).
Om de bonus te ontvangen dient de opdrachtnemer aantoonbaar stappen te maken die recht doen aan de gemeentelijke doelstellingen voor dit sportcomplex. Dat wil zeggen: verbetering van maatschappelijk functies, aantrekkelijkheid, verbeteren van biodiversiteit, verminderen van de uitstoot van CO2, NOx of fijnstof. Het idee is juist om niet meer te doen maar dingen anders te gaan doen.

De gemeente volgt voorafgaand aan de contractering een “niet-openbare” Europese aanbesteding. In de selectiefase kunnen maximaal vijf ‘gegadigden’ zich op basis van hun ‘aanmelding’ kwalificeren om in de gunningsfase als ‘inschrijver’ een ‘inschrijving’ in te dienen. Indien
minder dan vijf gegadigden kunnen worden geselecteerd
kan de gemeente de procedure in de gunningsfase met minder gegadigden voortzetten.
De gemeente kiest voor deze procedure omdat de raming van de opdrachtwaarde leidt tot de constatering dat de geraamde totale opdrachtwaarde de actuele Europese drempelwaarde ad €214.000,- ruim overschrijdt. 


Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een (langdurige) overeenkomst met één partij die voor minimaal vier jaar en maximaal acht jaar het dagelijks en specialistisch onderhoud op A-niveau aan de sportondergronden op Sportpark FBK uitvoert.
De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn:

  • het zo veel als mogelijk beperken van het gebruik van niet-organische milieubelastende materialen;
  • vergroten van de biodiversiteit;
  • samenhang tussen sportfaciliteiten (velden, tussenruimte, etc.)
  • reductie van CO2 en stikstof; en
  • stimuleren van circulariteit en de cradle-to-cradle-principes.

Dit moet gebeuren door het in samenwerking met de markt vinden van organisatorisch, financieel en technisch haalbare innovatieve oplossingen die tegen beperkte kosten of verdienmodellen op te schalen zijn voor meer generiek gebruik bij andere sportparken. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een budget beschikbaar, dat wordt vergeven na acceptatie van het door de opdrachtnemer opgestelde plan van aanpak voor deze nieuwe oplossing. De gemeente is vervolgens gerechtigd deze oplossing, indien mogelijk, toe te passen op andere sportparken.

Het contract met de huidige onderhoudspartij loopt in oktober 2020 af.

Bron: Tenderned 18 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195550

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *